Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-2-2016] Theo những dữ liệu do Minh Huệ Net tổng hợp vào tháng 1 năm 2016, có tổng cộng 42 người dân ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ vì phản kháng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hầu hết các vụ bắt giữ đều kèm theo việc tấn công lục soát nhà và tịch thu tài sản cá nhân.

Ngoài ra, còn có 3 học viên Pháp Luân Công đã mất tích, 1 người phải ra tòa, 7 người kháng lại bản án phán quyết trong năm 2015, và 11 người bị sách nhiễu vì đệ đơn khởi kiện cựu Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Bốn mươi hai vụ bắt giữ phi pháp

Bà Ngụy Cửu Vân, một người dân Bắc Kinh đã bị bắt giữ do khởi kiện Giang Trạch Dân. Mặc dù chồng bà không phải là học viên nhưng ông ấy cũng vẫn bị bắt giam hai ngày do đệ đơn khởi kiện Giang.

Sau đây là những học viên bị bắt giữ:

Bà Tống Anh, bà Trương Hiểu Viện, và bà Trương Huy bị bắt giữ ở khu Thuận Nghĩa vì nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công.

Bà Tôn Phúc Nghĩa, chị chồng bà là bà Từ Tuấn Linh và anh chồng bà là ông Thẩm Trường Mạo bị bắt giữ ở khu Hoài Nhu trong khi giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công.

Ông Hồ Vệ Học, bà Uyển Văn, và ông Trần Quân Kiệt đã bị bắt giữ tại nơi làm việc ở khu Thuận Nghĩa. Trong số họ có hai đồng nghiệp không phải là học viên cũng bị cảnh sát thẩm vấn và bắt đi.

15 học viên cùng bị bắt giữ khi đang chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở nhà bà Thanh Tú Anh ở khu Thông Châu.

Ngoài chồng của bà Ngụy, tất cả những người bị bắt giữ ở Bắc Kinh đều là học viên Pháp Luân Công, bao gồm: bà Dương Tú Chi, bà Trương Ngọc Hương, bà Tống Anh, bà Trương Hiểu Viện, bà Trương Huy, ông Dương Sỹ Kiệt, bà Tôn Phúc Nghĩa (68 tuổi), bà Từ Tuấn Linh (72 tuổi), ông Thẩm Trường Mạo (76 tuổi), ông Hồ Vệ Học, bà Uyển Văn, ông Trần Quân Kiệt, bà Ngụy Cửu Vân, bà Chu Tố Hà, ông Lưu Khoát, ông Tôn Bách, 71 tuổi, bà Khánh Tú Anh, ông Bàng Hữu, ông Bào Thủ Chí, bà Triệu Tú Tú, ông Lý Nghiệp Lượng, ông Khương Đào, bà Hứa Tú Hồng, bà Tôn Kim Hà, bà Trương Lệ Tân, bà Điền Trường Anh, ông Lưu Quốc Trung, ông Vũ Gia Lục, bà Hạ (mẹ của ông Vũ), ông Lý Ngọc Phong, bà Lý Tú Mai, ông Mã Kinh Hóa, bà Cao Tú Thanh, bà Vương Tố Bình, bà Trương Đào, ông Kỷ Phong Thụy (76 tuổi), bà Vương Tú Trinh (73 tuổi), ông Vương Khuê Tán (71 tuổi), bà Tôn Hương Tồn (68 tuổi), bà Mã Kim Linh (68 tuổi), ông Viên Đại Vỹ.

Ba học viên mất tích

Ba học viên bị mất tích vào tháng 1 năm 2016, bao gồm bà Trương Thải Lan ở khu Triêu Dương, bà Vương Lệ Quân ở khu Đại Hưng và ông Quan Trí Sanh ở khu Thông Châu.

Mười một học viên bị sách nhiễu

Có ít nhất 10 trong số 11 học viên bị trở thành mục tiêu sách nhiễu vì khởi kiện cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân, bao gồm bà Lý Lâm, bà Lý Vy, bà Đổng Phương, ông Ngụy Hiển Ba, ông Đỗ Quân, ông Hồ Đông Hải, ông Vương Thanh Vân, bà Trương Dương, ông Trương Thọ Tùng, và bà Thôi Manh.

Trường hợp của ông Trương Thư Tuấn còn tệ hơn. Ông bị giam lỏng tại nhà, bị bốn bảo vệ theo dõi sát sao và cách ly với thế giới bên ngoài. Ông là nhân viên của Viện Khoa học, Kỹ thuật và Công nghiệp Quốc phòng.

Một học viên phải ra tòa

Bà Lưu Phượng Liên, 63 tuổi ở khu Phòng Sơn đã bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2015 vì đã đăng tải những thông tin về phong trào khởi kiện Giang. Vụ bắt giữ bà chính thức phê duyệt và hiện tại bà đang đối mặt với việc xét xử tại tòa.

Bà Lưu đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức hai lần, bị cầm tù ba năm, và bị đưa đến hai trung tâm tẩy não.

Bảy học viên kháng án trong năm 2015

Sau đây là 7 học viên bị kết án tù vào cuối năm 2015. Tất cả đều đang trong thời gian kháng án. Họ phản đối phán quyết của tòa cho họ trong năm 2015.

Bà Triệu Tùng Lan ở khu Hải Điến

Bà Triệu bị bí mật kết án vào ngày 9 tháng 12 năm 2015. Qua người đưa tin, gia đình bà mới biết bà đã bị kết án ba năm. Bà Triệu đã kháng cáo và hiện bà bị giam giữ ở Trại giam Tô Gia Đà ở quận Hải Điến.

Ông Trương Hồng Nho và ông Trâu Đức Dụng ở quận Xương Bình

Ông Trương Hồng Nho bị kết án bốn năm tù và ông Trâu Đức Dụng bị kết án ba năm tù vào cuối năm ngoái. Họ hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Xương Bình.

Bà Trần Hân Trúc ở quận Hải Điến

Bà Trần Hân Trúc bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2013. Tòa án quận Hải Điến kết án bà bốn năm tù mà không thông báo cho gia đình hay luật sư của bà. Bà cùng gia đình đã kháng án.

Ông Lý Nguyên Lâm ở quận Hoài Nhu

Ông Lý Nguyên Lâm bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2015, và bị kết án bốn năm tù vào tháng 11 năm 2015. Ông hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Hoài Nhu.

Ông Vương Thụ Tường ở quận Phòng Sơn

Ông Vương Thụ Tường bị kết án bốn năm tù. Ông kháng cáo phán quyết của tòa vào ngày 24 tháng 12 và hiện tại vẫn bị giam giữ ở Trại giam Phòng Sơn.

Bà Vương Lỗi ở quận Phòng Sơn

Bà Vương Lỗi bị giam trong tù hoặc trại lao động cưỡng bức tổng cộng khoảng 10 năm kể từ tháng 7 năm 1999. Những năm bị bức hại đã gây tổn hại cho bà, và đã có giai đoạn bà bị rối loạn thần kinh.

Ngày 26 tháng 2 năm 2014, bà lại bị bắt giữ. Bệnh của bà bị tái phát trong thời gian bị giam giữ. Các bác sỹ chẩn đoán bà bị rối loạn thần kinh. Tuy nhiên, Tòa án Huyện Phòng Sơn vẫn kết án bà tám năm tù giam.

Bà Vương và gia đình bà đã thuê luật sư để kháng cáo phán quyết dành cho bà lên Tòa án Phúc thẩm Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/16/324208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/2/155761.html

Đăng ngày 20-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share