Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-4-2016] Tất cả các học viên ở khu vực chúng tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao kể từ tháng 6 năm 2015 và hầu hết đều nhận được biên nhận từ hai cơ quan trên.

Không lâu sau, các thành viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương đến thăm các học viên để hỏi tại sao họ lại đệ đơn kiện.

Đầu tiên, họ hỏi một học viên 76 tuổi, ông đã nói với họ rằng ngày 1 tháng 5 năm 2015, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã tuyên bố rằng sẽ đảm bảo việc đăng ký và xử lý tất cả các khiếu nại.

Vợ ông, cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã liên tục bị sách nhiễu cho đến khi bà qua đời, đó là hậu quả của chiến dịch đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Giang Trạch Dân bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Ông nói với họ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người phải trung thực và tốt bụng. Nhưng chính quyền, bao gồm cả các anh, lại bức hại những người tốt.”

Các thành viên của ủy ban bảo ông hãy luyện công ở nhà và rời đi.

Họ đến nhà của một học viên khác và hỏi: “Bà đã kiện Giang Trạch Dân. Sao bà lại muốn tự gây rắc rối cho mình như vậy?”

Bà đã không sợ hãi. Bà nói với họ về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn học viên đã được xác nhận. Thêm hàng triệu học viên bị sách nhiễu, bị bỏ tù và thậm chí tra tấn.

Khi họ đến nhà của một học viên khác, bà nói: “Vâng, tôi đã kiện Giang Trạch Dân. Các anh đến đây để nói với tôi rằng các anh có thể xử lý vụ kiện à?”

Họ nói đùa với bà rằng: “Nếu chủ tịch Trung Quốc hiện thời gặp bà, xin hãy mời chúng tôi nữa, để chúng tôi có thể chia sẻ một chút danh tiếng của bà. Bà trông rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống!“

Bà nói với họ rằng: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm rồi. Suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn khỏe mạnh. Xin hãy ghi nhớ, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Cuối cùng, khi họ gặp gỡ học viên cuối cùng trên danh sách, họ nói rằng họ không có gì thêm để hỏi, vì mỗi học viên đều có các lý do hợp lý để khởi kiện.

Ông bảo họ rằng: “À, chuyến thăm của các anh cũng không phải là vô ích. Các anh đã nghe chân tướng rồi, và nhờ việc đó chắc các anh cũng có thể thụ ích nếu các anh lựa chọn không giúp Đảng bức hại chúng tôi!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/14/326440.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/24/156403.html

Đăng ngày 30-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share