Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-4-2016] Cách đây vài ngày, chồng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ người chủ cũ của anh, người này đã mời anh đến công ty.

Khi trở về, chồng tôi cho tôi biết anh ấy đã chính thức thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại nơi làm việc của mình. Cách đây vài năm, anh ấy đã thoái Đảng qua trang web của Đại Kỷ Nguyên.

Tôi hỏi anh xem đã xảy ra chuyện gì. Anh nói rằng: “Họ yêu cầu anh điền một mẫu đơn thống kê dành cho đảng viên. Anh nói rõ với họ rằng anh không muốn là đảng viên nữa và anh đã thoái Đảng rồi”.

Người phụ trách nói: “Nếu anh không muốn là đảng viên nữa, anh cần phải viết một bản tuyên bố và chúng tôi sẽ chuyển nó đến cho giám đốc của chúng tôi. Chỉ khi đó nó mới được tính.” Chồng của tôi đã làm như vậy mà không có chút ngần ngại nào.

Hai trong số các đồng nghiệp đã nghỉ hưu của anh, cũng được mời đến với lý do tương tự. Khi họ nghe điều chồng tôi đã nói, cả hai đều nói rằng họ cũng muốn thoái. Họ đã sao chép lại bản tuyên bố của chồng tôi và đã nộp nó. Tôi nói: “Tất cả mọi người nên được tự do khi gia nhập hay thoái Đảng. Không cần phải đưa ra lý do.” Chồng tôi trở nên nghiêm túc hơn và nói: “Anh muốn thoái. Anh chắc chắn rằng mình có lý do.” Tôi đã không hỏi xem anh đã viết gì trong bản tuyên bố của mình.

Thêm nhiều thay đổi cơ bản

Trong suốt hai năm vừa qua, chồng tôi đã thay đổi rất nhiều.

Cách đây ba năm, chúng tôi đã mua một cái máy tính. Chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng anh xem trang Minh Huệ mỗi ngày. Cách suy nghĩ của anh đã dần thay đổi.

Trước đây, anh rất sợ bức hại. Hiện tại nỗi sợ hãi của anh hầu như không còn nữa, anh trang nghiêm, đơn giản và trung thực. Ví dụ, một đặc vụ từ chỗ làm của tôi đã đến nhà chúng tôi để điều tra về việc tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Chồng tôi bảo với họ rằng anh ủng hộ hành động của tôi. Trong thực tế, anh là người đầu tiên ký tên vào văn bản tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân. Anh cũng bảo với những người hàng xóm, bạn bè và những người thân của chúng tôi rằng đàn áp Pháp Luân Công là sai.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/15/326684.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/24/156402.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share