Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-1-2016] Kết thúc năm 2015, ở thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông có 14 người dân địa phương bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công – một môn tu luyện bị chính quyền Trung Quốc đàn áp.

Những người bị kết án bao gồm 12 phụ nữ và 2 nam giới, họ bị kết án từ 1 đến 10 năm tù vì không từ bỏ đức tin của họ. Ngoại trừ một người được tạm thả để điều trị y tế, những người còn lại vẫn bị giam trong các nhà tù ở tỉnh Sơn Đông.

Cùng với 14 học viên bị kết án, nhiều người dân ở Thanh Đảo cũng bị bức hại ở các mức độ khác nhau, 31 người bị bắt giữ và 16 người bị sách nhiễu tại nhà trong năm 2015.

Danh sách các học viên bị kết án

14 học viên ở Thanh Đảo bị bắt giữ trước năm 2015 đã bị đưa ra xét xử và kết án trong năm 2015

Bà Lý Tuyết: 10 năm

Bà Tống Quế Hương: 8 năm (được tạm thả để điều trị y tế vào ngày 10 tháng 12 năm 2015)

Bà Kỳ Nghiêu Viện, ông Ngưu Tây Bạc và bà Đậu Hồng Hà: mỗi người 4 năm

Bà Trần Quảng Hà: 4 năm (giảm xuống còn 3,5 năm sau khi kháng án)

Bà Tôn Lâm: 3,5 năm

Bà Bàng Ngọc Phân, bà Lưu Phượng Nga, bà Vương Tú Anh, và bà Hà Tú Hương: 3 năm

Ông Trương Mạnh Lôi: 3 năm (giảm xuống còn 2,5 năm sau khi kháng án)

Bà Tôn Lệ Bình: 1,5 năm

Bà Tôn Cát Hoa: 1 năm

Thêm ba người nữa bị xét xử

Ngoài 14 người bị kết án ở trên, hai học viên khác bị bắt trước năm 2015 và một người bị bắt trong năm 2015 cũng bị xét xử. Một người được thả tự do sau phiên xét xử, trong khi hai người kia đang đợi nghe phán quyết.

Bà Vương Đào Tĩnh bị xét xử vào ngày 13 tháng 10 mà gia đình của bà không hề biết. Bà Tiết Ngọc Anh bị xét xử vào ngày 17 tháng 11, năm tháng sau khi bà bị bắt giữ. Tại thời điểm viết bài này, cả hai đều đang đợi phán xét.

Bà An Tín Vân đã tự bảo vệ quyền hiến pháp được tu luyện Pháp Luân Công tại phiên tòa vào ngày 24 tháng 11. Bà được thả sau khi bà kiên quyết từ chối ký vào biên bản tố tụng của tòa án.

31 người bị bắt, một người vừa bị xét xử

Trong năm 2015, mỗi tháng lại có một số người dân Thanh Đảo bị bắt vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Tháng 12, số lượng người bị bắt giữ nhiều nhất, với 7 người bị cầm tù.

Một trong số những người bị bắt vừa được đưa ra xét xử. Đó là bà Tiết Ngọc Anh đã được nhắc ở trên. 30 học viên còn lại hiện vẫn được tiếp tục điều tra xem đã được thả chưa hay đang bị truy tố.

Dưới đây là danh sách các học viên bị bắt:

Tháng 1: Triệu Hoa Hoa

Tháng 2: Tôn Vân Xuyên

Tháng 3: Hầu Bảo Cầm và bà Tống

Tháng 4: Chu Quế Hoa, Tiếu Thục Linh và ba học viên khác vẫn chưa rõ tên tuổi

Tháng 5: Trình Thục Phương

Tháng 6: Vương Trình Mai và Kiều Quân Anh

Tháng 7: Trương Học Hoa, Lưu Mật Nhất và Chu Ngọc Hương

Tháng 8: Trương Khắc Mẫn

Tháng 9: Kỷ Tú Linh, Lưu Phong Vân, Lương Tú Phương và Trương Khải Nặc

Tháng 10: Ngụy Xuân Vinh và Quách Kỳ Vân

Tháng 11: Lưu Hướng Hồng, Vương Hoa

Tháng 12: Khương Đào, Trương Tuấn Anh, Trương Ngọc Trân, Lý Phủ Quân, Tiết Vân Tú, Lưu Ái Anh và một học viên khác họ Tiết.

16 người bị sách nhiễu

Những học viên sau đây bị cảnh sát sách nhiễu tại nhà rất nhiều lần: Từ Tăng Đống, Lý Thái Vinh, Trương Ngọc Trân, Doãn Ngọc Mỹ, Tống Triệu Bình, Lương Hội Viên, An Hồng Diễm, Đinh Bồi Cách, Hứa Thái Anh, Trình Hiển Đường, Loan Hợp Thành, Tiết Quý Tiên, Lệ Đổng Tính, Triệu Tú Hoa, Giang Tú Anh và một học viên họ Đổng.

Ông Tôn Hồng Bân mất tích và gia đình của ông vẫn chưa có tung tích gì về ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/14/322232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/16/154823.html

Đăng ngày 02-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share