Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-9-2015] Nhóm học viên Đại Pháp chúng tôi vào mỗi tối thường ra ngoài giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Dưới đây là một vài chia sẻ của chúng tôi.

Một ngày nọ, chúng tôi đến giảng chân tướng cho mọi người trên phố và trong một khu chợ đêm. Khoảng 40 người đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi thấy năm thanh niên trẻ, khoảng gần 30 tuổi đang đi bộ về phía mình. Tôi tiến đến và nói: “Này các chàng trai trẻ, tôi muốn chia sẻ với các bạn bộ đĩa DVD Thần Vận, một chương trình biểu diễn nghệ thuật tầm cỡ thế giới.”

Một người trả lời: “Không cần đâu, cám ơn dì.” [‘Dì’ là thuật ngữ biểu thị sự tôn trọng ở Trung Quốc]

“Các cháu đã thoái ĐCSTQ chưa?” tôi hỏi.

Cả ba người cùng đồng thanh hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Thoái Đảng bảo bình an!” Họ hô như thế ba lần.

Mọi người nhìn họ và mỉm cười.

Tôi nhìn họ rưng rưng nước mắt: “Các chàng trai trẻ, các cháu đã chọn điều tốt lành và các cháu sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Một người trong số họ mỉm cười với tôi: “Dì à, cháu đã thoái ĐCSTQ rồi. Cả ba người bọn cháu là cảnh sát.” Lúc đó tôi mới nhận ra là sở cảnh sát ở ngay bên cạnh.

Vài năm trước đây, khi chúng tôi giảng chân tướng cho một nhóm công nhân xây dựng, họ cũng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một nhóm cảnh sát cùng hô câu này một lúc.

Vài ngày trước, khi hai học viên đang phân phát tài liệu, có người đã tố cáo và đưa họ tới trạm cảnh sát gần đó. Viên cảnh sát trực bảo với anh ta một cách thiếu kiên nhẫn: “Tại sao anh luôn muốn làm việc này thế? Đi đi.”

Ngày càng có nhiều người hiểu rõ sự thật, gồm cả cảnh sát. Hầu hết cảnh sát hiện giờ đã bắt đầu bảo vệ đệ tử Đại Pháp.

Các đệ tử Đại Pháp đang sử dụng tên thật của mình để kiện Giang Trạch Dân. Đây là cơ hội cho những người đang làm trong ngành công an, các sở kiểm sát và các toà án để hiểu rõ sự thật hơn về Pháp Luân Công.

Một lần chúng tôi gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Một học viên khác đã đưa cho ông một tờ tài liệu về việc kiện Giang Trạch Dân trên khắp cả nước. Ông ấy đã tỏ thái độ đồng tình: “Các bạn thật tuyệt vời, Nhưng các bạn không sợ bị bắt ư?”

“Tôi không sợ,” tôi đáp lại. “Nhất chính áp bách tà. Chúng tôi không bao giờ lo lắng về an toàn bản thân. Chúng tôi chỉ theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Tôi hỏi ông ấy đã thoái ĐCSTQ chưa. Ông bảo mình làm việc trong sở cảnh sát và là một đảng viên lâu năm, và ông cũng đã đồng ý thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/23/316141.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/10/153169.html

Đăng ngày 31-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share