[MINH HUỆ 17-7-2015] Vào ngày 7 tháng 7 năm 2015, cảnh sát ở thành phố Xích Phong, Nội Mông đã đột nhập vào nhà của các học viên là ông Triệu Ngọc và bà Trương Quế Chi. Họ đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài sản khác.

Cặp vợ chồng đã được thả ra sau một cuộc thẩm vấn ngắn. Nhưng cảnh sát đã không trả lại bất kì những thứ đã bị tịch thu nào.

Cặp vợ chồng cùng hai con gái của họ, Triệu Phúc Hà và Triệu Xuân Hà, đã đến sở cảnh sát Ba Lâm Tả Kỳ vào ngày 10 tháng 7 để yêu cầu họ trả lại sách Đại Pháp và các tài sản đã bị tịch thu khác.

Một nhân viên cảnh sát đã dọa đuổi họ ra khỏi sở cảnh sát. Nhưng gia đình họ đã không sợ hãi và khăng khăng yêu cầu được trả lại sách ngay lập tức.

Một cảnh sát nói với họ rằng sách của họ đã bị trưởng phòng an ninh nội địa cất kỹ và anh ta đã ra khỏi thành phố để tham dự hội nghị ở thành phố Xích Phong.

Ông Triệu và bà Trương đã không chịu rời đi cho đến khi họ được nhận lại sách. Cuối cùng, một cảnh sát đã gọi điện cho cảnh sát trưởng và ông ta hứa sẽ trả lại sách vào ngày hôm sau.

Gia đình họ đã trở lại đồn cảnh sát vào ngày hôm sau. Cảnh sát đã trả lại tất cả các sách Đại Pháp, một máy MP3, các biểu ngữ và tiền mặt.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/17/312562.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/22/151667.html

Đăng ngày 27-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share