Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Đường Sơn, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2015] Tại thành phố Đường Sơn của Trung Quốc, hơn 4.600 người dân đã ký tên vào một bản kiến ​​nghị vào năm 2014 kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì lợi nhuận.

Theo tiến sĩ Torsten Trey, giám đốc điều hành của DAFOH (Hiệp hội bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng), hơn 130.000 tù nhân ở Trung Quốc đã bị giết để lấy nội tạng trong hơn 15 năm qua. Đại đa số những tù nhân này là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ không có tội gì ngoài việc không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Dưới đây là một số bình luận ​​từ những người đã ký tên thỉnh nguyện.

“Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!” Một người phụ nữ nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp khi cô ký tên thỉnh nguyện và điểm chỉ vào bên cạnh tờ đơn. Chồng cô, cũng đã ký tên, hỏi rằng: “Tại sao chế độ cộng sản còn chưa bị chịu tội? Một khi nó sụp đổ, tất cả các bạn sẽ được tự do tu luyện.”

Trong một dịp khác, một phụ nữ thở dài: “Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người trở nên tốt hơn. Tại sao ĐCSTQ lại không cho phép người ta tu luyện?”

Khi một học viên nói với một số công nhân về bản kiến ​​nghị, một người trong số họ nói: “Đưa đây, tôi sẽ ký tên. Tôi không sợ ĐCSTQ. Nó nên sụp đổ từ lâu rồi.” Ông đã khuyến khích các đồng nghiệp của mình rằng khi xem xong cửu bình rồi thì hãy giữ lại, đừng ném chúng, nhất định họ sẽ được phúc báo.

Ở khu vực khác, một nông dân hô lên: “Tôi nhất định phải ký! Đây là việc đại hảo sự cứu người, sao lại không ký chứ?”

Một người phụ nữ không chỉ tự mình ký tên mà bảo cả gia đình mình ký, cô nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt, bị đánh không đánh lại, bị mắng không mắng lại, không chiếm tiện nghi của người khác. Họ ăn mặc tiết kiệm, dùng tiền của mình để làm bùa hộ mệnh và lịch treo tường cho chúng tôi. Họ là những người tốt – xã hội bây giờ rất cần những người tốt như vậy.”

Một học sinh đã ký tên nói: “Cháu sẽ ủng hộ vì công lý.”

Một người đàn ông lớn tuổi đã khen ngợi người học viên Pháp Luân Đại Pháp đang kiến ​​nghị rằng: “Các bạn đang làm một công việc tuyệt vời! Hãy đưa tin này đến với nhiều người hơn nữa!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/12/310779.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/11/151483.html

Đăng ngày 19-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share