[MINH HUE 10-08-2015] Làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân nổi lên từ tháng 5, và lượng đơn khiếu kiện hình sự đã nộp đạt tới con số 146.000 đơn. Ở Trung Quốc, nơi cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn còn tiếp diễn trong suốt 16 năm qua, các học viên đã dựng lên nhiều biểu ngữ để nói với người dân sự thật về Pháp Luân Công và thông tin cho họ biết về làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân gần đây.

Dưới đây là những biểu ngữ được nhìn thấy ở tám tỉnh là Hà Bắc, Hắc Long Giang, Cam Túc, Tế Nam, Liêu Ninh, Giang Tây, Sơn Đông, và Nội Mông.

97757de46fcd850f65045ad681d40513.jpg

Một biểu ngữ ở tỉnh Hà Bắc với dòng chữ “Giang Trạch Dân bị kiện vì đàn áp Pháp Luân Công”

79260cde44e91fecdc079c7984e39970.jpg

Một biểu ngữ ở tỉnh Hà Bắc có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

abf4c5a0148d9ea3bddd8eaccedb910a.jpg

Một biểu ngữ được nhìn thấy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang có nội dung “Khởi kiện Giang Trạch Dân là dân ý, đó là Thiên ý”

61454c9ebedc3f3afe40ac548d8fabc0.jpg

Một người đàn ông ở tỉnh Hắc Long Giang đứng đọc biểu ngữ dưới trời mưa, tấm biểu ngữ mô tả Giang Trạch Dân và đồng bọn bị kiện vì đàn áp Pháp Luân Công.

1a3487f862b0052cb8d3a6d4025cae31.jpg

Một người qua đường ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc đọc một biểu ngữ giải thích về việc khởi kiện Giang Trạch Dân.

d6a0bd0da0a24ccf9b1408ec7495b665.jpg

Một biểu ngữ ở Đại Lý, Vân Nam với nội dung “Niệm ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ để được phúc báo.”

6bbd2957c035119ecd877a61a3f40c52.jpg

Một biểu ngữ ở tỉnh Liêu Ninh liệt kê những tội ác mà Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm.

d267eee647f9628e67be4da49d0efc6f.jpg

Một biểu ngữ ở Nội Mông có nội dung “Giang Trạch Dân đã bị kiện ở nhiều nước, bao gồm cả Trung Quốc.”

123e17a27894035f80667542f1a7d139.jpg

Một biểu ngữ ở tỉnh Giang Tây liệt kê những tội ác mà Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm, và cũng bao gồm hai bức hình chụp các cuộc tuần hành ở nước ngoài kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

3ac3ef0a1f02207db5e78c14c620de0a.jpg

Một tấm biểu ngữ bên đường ở tỉnh Liêu Ninh với dòng chữ “Giang Trạch Dân đang bị kiện vì tội bức hại Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/10/313881.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/18/152123.html

Đăng ngày 17-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share