[MINH HUỆ 11-05-2015] Các tuyên bố được đưa ra tại bang Minnesota và bang Indiana ca ngợi các lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm lần thứ 16 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 13 tháng 05 năm 2015. Các thị trấn và thành phố một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ những cố gắng ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

“Tôi, cũng giống như nhiều nhà lãnh đạo trong cả nước, phản đối cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi mong rằng Tháng Pháp Luân Đại Pháp năm 2015 sẽ nâng cao nhận thức về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên trên toàn thế giới nhằm chấm dứt việc bắt giam phi pháp các học viên tại Trung Quốc,” bà Betsy Hodges, thị trưởng thành phố Minneapolis, thuộc bang Minnesota, nói trong khi tuyên bố tháng 5 năm 2015 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

Tuyên bố của thành phố Rochester, bang Minnesota, nhấn mạnh: “Cần cấp bách kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bức hại các học viên một cách vô nhân tính… Cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc là sự xâm phạm quyền cơ bản của con người, và chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.”

aac2cdf0782ff2205ecc1b74e973e58c.jpg

Tuyên bố của thành phố Minneapolis, bang Minnesota

fc9dd950e369a114eb52da9b4a288d77.jpg

Tuyên bố của thành phố Rochester, bang Minnesota

7937894975e18e251fff3e1fa29f40a9.jpg

Tuyên bố của thành phố Duluth, bang Minnesota

7d4d217511d6748dbdd19baa00a40e6b.jpg

Tuyên bố của thành phố Carmel, bang Indiana

24118b680a3405d02186b8817bdb96d3.jpg

Tuyên bố của thành phố Terre Haute, bang Indiana


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/10/308993.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/11/150213.html
Đăng ngày 24-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share