Bài viết của Từ Tĩnh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-05-2015] Trong tháng 05 năm 2015, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Michigan đã nhận được bảy bức thư chúc mừng từ các hạ nghị sỹ và thượng nghị sỹ Hội đồng Lập pháp Nhà nước bang Michigan. Qua những lá thư này, họ gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới nhân dịp 23 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các học viên tới các cộng đồng địa phương, cũng như ghi nhận các nguyên lý căn bản của Pháp Luân Đại Pháp: Chân – Thiện – Nhẫn.

Các nghị sỹ gửi thư chúc mừng gồm có Hạ nghị sỹ Christine Greig thuộc Quận 37, Hạ nghị sỹ Laura Cox Quận 19, Thượng nghị sỹ Morris W Hood III Quận 3, Hạ nghị sỹ Kathy Crawford Quận 38, Lãnh đạo Thượng viện Đa số Arlan B Meekhof Quận 30, Hạ nghị sỹ Roger Victory Quận 88, Thượng nghị sỹ Dave Hildenbrand Quận 29, Hạ nghị sỹ Chris Afendoulis Quận 73, Thượng nghị sỹ Steven M Bieda Quận 9, và Hạ nghị sỹ John Chirkun Quận 22.

bf7d7125745cacd741d60ff4e4d6c1b2.jpg

Hàng đầu, từ trái qua phải: Hạ nghị sỹ Christine Greig, Hạ nghị sỹ Laura Cox, Thượng nghị sỹ Morris W Hood III, Hạ nghị sỹ Kathy Crawford, và Lãnh đạo Thượng viện đa số Arlan B Meekhof. Hàng thứ hai, từ trái qua phải: Hạ nghị sỹ Roger Victory, Thượng nghị sỹ Dave Hildenbrand, Hạ nghị sỹ Chris Afendoulis, Thượng nghị sỹ Steven M Bieda và Hạ nghị sỹ John Chirkun

“Pháp Luân Đại Pháp đã lan rộng ảnh hưởng tới bang Michigan bởi các học viên trên toàn bang đã dành nhiều thời gian cho cộng đồng khi tổ chức các khóa học thiền miễn phí, đồng thời còn tham gia vào rất rất nhiều các hoạt động cộng đồng,” Thượng nghị sỹ Morris W Hood III viết trong thư.

88ba5b4ff7868d1ecd1e35fd05a34c71.jpg

Thư chúc mừng từ Thượng nghị sỹ Morris W Hood III thuộc Quận 3 Bang Michigan

Bức thư đồng ký tên của Thượng nghị sỹ Dave Hildenbrand và Hạ nghị sỹ Chris Afendoulis viết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Michigan cũng tích cực tham gia công tác cộng đồng trên toàn bang.”

d6301ed3f62668e1b0fcdca0df9c1364.jpg

Thư chúc mừng từ Thượng nghị sỹ Dave Hildenbrand thuộc Quận 29 cùng Hạ nghị sỹ Chris Afendoulis Quận 73

Hạ nghị sỹ Christine Greig viết trong thư chúc mừng: “XIN ĐƯỢC THÔNG BÁO, với lòng cảm kích sâu sắc ý nghĩa của dấu mốc này, chúng tôi ghi nhận kỷ niệm 23 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, một môn thiền định và tu luyện phổ biến của Trung Quốc, cũng như đánh giá cao các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn bang Michigan đã nỗ lực phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp để giúp những người khác sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Chúng tôi vinh dự được ghi nhận vai trò quan trọng của Pháp Luân Đại Pháp đối với toàn bang cũng như các cộng đồng cư dân của chúng tôi.“

Bà nêu rõ: “Pháp Luân Đại Pháp đã trao cho vô số công dân của chúng tôi phương tiện để có được sức khỏe và tinh thần tốt hơn khi đối diện với căng thẳng, và giúp họ cân bằng tâm lý. Điều đó giúp những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đạt được hiệu quả cao hơn trong công tác cũng như trong cộng đồng của mình. Pháp Luân Đại Pháp tập trung vào việc giúp mọi người nhìn nhận và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà các học viên thực hành hàng ngày để truyền tải thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp.”

Trong phần kết, bà viết: “Bức thư này được ký và dành cho dịp kỷ niệm 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời để cảm ơn các học viên đã nỗ lực và thiện ý giúp người khác có được sức khỏe và hạnh phúc hơn. Vì thế, chúng tôi xin hoan nghênh tinh thần nhiệt huyết và những cống hiến của họ khi giúp người dân nơi đây có cơ hội học thiền định.“

87471526a1bb95b695245da014ffe1e9.jpg

Thư chúc mừng từ Hạ nghị sỹ Christine Greig Quận 37

e4d062d22a7c1fb09bd8d8d4a4755a07.jpg

Thư chúc mừng của Hạ nghị sỹ Laura Cox Quận 19

fdb032ec815c3c8881bd3ae755c5ada5.jpg

Thư chúc mừng của Hạ nghị sỹ Kathy Crawford Quận 38

Ông Arlan B Meekhof, Lãnh đạo Thượng viện Đa số và Hạ nghị sỹ Roger Victory nhắc đến nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp trong thư chúc mừng: “Ngài Lý Hồng Chí đã được bốn lần đề cử Giải Nobel Hòa bình vì giải pháp hòa bình trong hướng giải quyết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cũng như làm cho đất nước trở nên tốt đẹp hơn.”

f5ab3d69de4274dfebf19c4ab0cf0a94.jpg

Thư chúc mừng từ Ông Arlan B Meekhof, Lãnh đạo Thượng viện Đa số và Hạ nghị sỹ Roger Victory

9c7bf647ee3410b1b44b076c123a4241.jpg

Thư chúc mừng của Thượng nghị sỹ Steven M Bieda Quận 9 và Hạ nghị sỹ John Chirkun Quận 22


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/30/310229.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/31/150835.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share