Bài viết của Phi Minh

[MINH HUỆ 14-06-2015] Các công dân Trung Quốc hiện đang thực thi pháp quyền của họ nhằm buộc cựu độc tài Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Một chính sách mới có hiệu lực vào ngày 01 tháng 05 năm 2015 tuyên bố rằng Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ bảo đảm quyền đăng ký và xử lý mọi vụ án dân sự và hình sự. Chính sách này đã khuyến khích hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ nộp đơn khởi tố [Giang Trạch Dân] bất chấp cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền khởi tố bất kỳ cơ quan hay nhân viên chính phủ nào phạm tội và lơ là trách nhiệm. Cấm một công dân thực thi quyền này chính là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, Minh Huệ Net đã nhận được nhiều báo cáo về việc các công dân bị bắt giữ phi pháp vì thực hiện quyền này.

Ví dụ, vào ngày 13 tháng 06 năm 2015, nhiều công an ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, đã bắt giữ sáu học viên Pháp Luân Công đệ đơn khởi tố Giang Trạch Dân là Trọng Sùng Bân, Viên Xuân Lệ, Trọng Tiến Quân, Diêu Hưng Anh, Từ Như Hoa và Từ Long Bưu. Ba học viên cuối cùng đã được thả vào thời điểm viết bài này.

Các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ cung cấp thông tin cho người dân về cuộc đàn áp tại Trung Quốc, vốn bị che đậy bởi tuyên truyền của kẻ bức hại – chế độ cộng sản.

Quyền tự do biểu đạt của công dân không hề sai. Nhưng họ đã bị bức hại và tra tấn tàn bạo dưới chỉ đạo của bè phái Giang Trạch Dân trong suốt 16 năm qua. Hàng chục nghìn người đã bị tra tấn và nhiều người bị giết. Bạo lực được sử dụng đối với các học viên chỉ với mục đích duy nhất là ép buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Các học viên áp dụng việc khởi kiện như một phương cách ôn hòa khác để phản bức hại. Họ đang kiện Giang bởi tội ác tra tấn và diệt chủng của ông ta. Công an của Liên Vân Cảng nên ngay lập tức trả tự do cho ba học viên còn lại.

Các tòa án tối cao nên tuân theo chính sách mới về việc đăng ký tất cả các vụ án, buộc tội Giang Trạch Dân và kết án ông ta thích đáng theo luật của quốc tế và Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/14/310900.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/25/151239.html

Đăng ngày 12-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share