Bài viết của một người ủng hộ Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2015] Suốt nhiều năm qua, kể từ ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, tôi đã nghĩ rằng Pháp Luân Công cũng giống như mọi môn thực hành khí công khác của Trung Quốc, và ĐCSTQ chỉ là một đảng chính trị.

Vì Đảng điều hành Trung Quốc, dù Pháp Luân Công tốt thế nào, nếu như Đảng không cho phép pháp môn này tồn tại, thì Pháp Luân Công sẽ phải khuất phục ĐCSTQ. Nhiều người, bao gồm cả tôi trước đây đều nghĩ như vậy.

Nhưng Pháp Luân Công đã không biến mất bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng, bao gồm giam giữ, tra tấn và tàn sát.

Tôi thường xuyên nhận được những tờ rơi của Pháp Luân Công trong hộp thư nhà mình. Từ đó, tôi đã hiểu được nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc. Tôi cũng nhận ra rằng người dân thế giới ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi kết luận rằng Pháp Luân Công không phải là công phái bình thường, và ĐCSTQ không phải là một đảng phái chính thường của nhân loại.

Đảng đã phạm phải những tội ác không thể tha thứ từ khi nó bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Những người theo Đảng tham gia vào cuộc đàn áp không biết rằng họ đã phạm phải tội ác to lớn nhất và chỉ có thể tự trách mình. Tổ tiên và con cháu (nếu có) của họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả.

Tôi luôn tin rằng những sinh mệnh siêu nhiên tồn tại khắp nơi trong vũ trụ. Tôi tin rằng vũ trụ là một cái cây, còn các tinh cầu là hoa trái của nó. Đảng Cộng sản giống như loài côn trùng. Nó gây hỗn loạn trên trái đất, phá hủy môi trường và khiến con người trở nên đồi bại.

Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là gốc của cái cây (vũ trụ), và nó cung cấp dưỡng chất cho mọi sinh mệnh. Bất chấp cuộc bức hại điên rồ đã phá hủy cuộc đời của các học viên, ĐCSTQ không thể tiêu diệt các nguyên lý của Pháp Luân Công.

Tôi cầu chúc cho các học viên Pháp Luân Công đều được bình an. Tôi hy vọng họ giúp nhiều người hơn hiểu được sự thật và nhờ vậy thoát được đại nạn diệt vong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/2/308278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/22/150680.html

Đăng ngày 15-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share