Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2015] Tôi đã mua một bếp than vào mùa Đông năm ngoái. Ông chủ cửa hiệu tên là Hoa đã giao cái bếp đến nhà tôi.

Chồng tôi đã hỏi ông ấy rằng ông đã nghe về phong trào “tam thoái bảo bình an” hay chưa. Ông ấy trả lời chưa, nhưng ông kể rằng ông đã gia nhập vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi ông 19 tuổi, lúc còn đang trong quân ngũ.

Sau đó, chồng tôi đã nói chuyện với ông ấy về Pháp Luân Công, về cuộc bức hại và tại sao việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ là rất quan trọng. Ông Hoa đã hiểu sự liên lụy của việc là một đảng viên khi Đảng không còn quyền lực gì nữa, và ông đã đồng ý thoái. Chồng tôi cũng đã nói với ông về tầm quan trọng của việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” khi gặp nguy hiểm.

Sau đó vài ngày, tôi tới cửa hiệu của ông Hoa để mua vài thứ khác. Ông ấy nói với tôi rằng ông đã có một trải nghiệm đáng kinh ngạc và sau đó kể cho tôi chuyện đã xảy ra.

Nhận được lợi ích từ lời khuyên của học viên

Ông Hoa kể: “Khi tôi trở về cửa hiệu của mình, hiệu may sát bên cạnh có chung tường với cửa hiệu của tôi đang bị cháy. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy ngọn lửa cháy lan tới sát cạnh cửa hiệu của tôi, và nghĩ thầm rằng cửa hiệu của mình chắc chắn sẽ bị cháy sạch.

“Sau đó, tôi đã nhớ lại rằng tôi nên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ trong lúc nguy nan. Ngay khi tôi bắt đầu niệm những câu ấy, ngọn lửa đã ngưng lại và đã không bén đến của hiệu của tôi nữa.

“Trước lúc nhân viên cứu hỏa tới chữa cháy, mọi thứ ở trong hiệu may đã bị cháy rụi, bao gồm tất cả các máy may. Nhưng cửa hiệu của tôi vẫn không bị ảnh hưởng gì cả! Đó là lúc tôi thực sự hiểu ra ý nghĩa của câu ‘tam thoái bảo bình an.’

“Tôi đã kể cho chủ hiệu bên cạnh những điều mà chồng cô đã nói cho tôi biết. Ông ấy đã hỏi xin các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp mỗi khi nhìn thấy tôi, và còn nói rằng ông ấy thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ mỗi ngày.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/29/308157.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/25/150738.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share