Bài viết của một học viên ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2015] Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 06 tháng 08 năm 2012. Kể từ đó, bà đã được trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời. Tuy nhiên, thật không dễ để giúp bà hiểu và đắc được Đại Pháp.

Không muốn thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Mẹ tôi gia nhập ĐCSTQ năm 1960. Tôi nói rằng ĐCSTQ đã bại hoại và bà nên thoái xuất khỏi nó. Tuy nhiên, bà từ chối lắng nghe.

Bà mắc rất nhiều bệnh bao gồm rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Bà phải dùng thuốc mỗi ngày và có một lượng lớn các loại thuốc Tây và Trung y.

Tình trạng của bà trở nên tệ hơn khi ở tuổi 79 và bà không thể ngủ. Tôi khuyên bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tuy nhiên bà đã từ chối và nói rằng đó chỉ là mê tín dị đoan.

Tôi đưa bà đến một chuyên gia tim và bà cảm thấy có vẻ tốt hơn. Sau đó, bà trải qua hàng loạt các triệu chứng khác nhau, nhưng bác sĩ không thể chẩn đoán tình trạng của bà.

Thoát khỏi sợ hãi

Vào một đêm, bà rất lạnh và muốn mặc thêm quần áo ấm. Bà với tay ra và chạm phải một cánh tay đầy lông. Cha tôi thức dậy nhưng ông không nhìn thấy gì. Mẹ tôi đã sợ hãi và hỏi liệu bà có thể ở nhà tôi, bởi vì việc này làm bà sợ.

Một đồng tu đến thăm tôi và nói với mẹ tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi thừa nhận rằng tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ví dụ, bà nói rằng tôi không còn cãi nhau với chồng mình, đồng thời làm tất cả các công việc nhà và đối xử với mọi người tốt hơn.

Vì những thay đổi ở tôi, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trong vòng ba tháng, bà không còn cảm thấy các triệu chứng của bất kể loại bệnh nào. Bà có thể ngồi song bàn khi luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà đã thoái Đảng sau khi đọc cửu bình và nói rằng: “Mẹ đã bị lừa dối hơn 50 năm qua.”


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/27/-306691.html

Bản tiếng Anh :http://en.minghui.org/html/articles/2015/4/17/149761.html

Đăng ngày 10-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share