[MINH HUỆ 25-03-2015] Cháu trai của tôi là một chuyên viên điều hành cấp trung ở một doanh nghiệp quốc doanh. Trong công ty cháu là người đưa ra những quyết định quan trọng về tài chính. Những vị trí đó thường được xem là kiếm được nhiều tiền nhờ những cơ hội nhận tiền hối lộ hoặc lại quả.

Cháu đã kể với chúng tôi về một vài sự việc xảy ra gần đây trong khi thăm chúng tôi vào dịp năm mới như sau:

Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong công ty đã có một cuộc nói chuyện với cháu: “Hầu hết những lãnh đạo cấp trung của chúng ta đều đã kết nạp Đảng. Anh có nghĩ rằng đã đến thời điểm để anh kết nạp hay chưa? Nhiều người đã nói về sự do dự của anh là vì anh thiếu tham vọng. Với cấp bậc như của anh thì mọi người khó mà không bị mắc phải sai lầm, và tư cách Đảng viên có thể bảo vệ anh khỏi bị tai tiếng mỗi khi có vấn đề gì đó nảy sinh.”

Cháu tôi trả lời rằng: “Thưa bí thư, tôi không dám phạm những loại lỗi lầm như ông vừa nói đến. Cả gia đình tôi đang trông cậy vào tôi. Tôi cảm thấy thỏa mãn với mức lương và phụ cấp mà tôi đang có. Tôi cam đoan rằng tôi không nhận bất cứ khoản hối lộ hay lại quả nào cả.”

“Anh không có nguyện vọng lớn lao hơn trong cuộc đời à? Hàm ý của anh là gì nếu như anh không kết nạp Đảng?” bí thư hỏi lại cháu một lần nữa.

“Điều tôi cảm thấy tự hào nhất là tôi chưa bao giờ nộp đơn xin kết nạp Đảng!“

Người bí thư không biết nói gì cả, và quay đi để cháu tôi đứng lại đó một mình. Tôi hình dung được rằng người bí thư đó đã từng có những buổi nói chuyện tuyển mộ nhiều lần trước đó, nhưng chưa bao giờ nhận được một câu trả lời như vậy cả.

Cháu tôi đã được đọc cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (cửu bình) vào năm 2004, ngay khi cuốn sách được xuất bản. Cháu và cả gia đình cháu ngay sau đó đã thoái khỏi những tổ chức liên đới của ĐCSTQ: Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Thông qua việc đọc cuốn sách đó, cháu đã nhận ra được bản chất thực sự của Đảng Cộng sản và không muốn dính dáng gì với các tổ chức này nữa.

Thật không ngờ, cháu cuối cùng lại được thăng chức tại công ty bằng chính năng lực của bản thân mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/25/306647.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/3/30/149536.html

Đăng ngày 30-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share