Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2015] Khi tổng số người thoái các tổ chức Cộng sản Trung Quốc vượt quá 200 triệu người, những người lãnh đạo cộng sản đang xem xét lại các tuyên truyền của Đảng và tìm kiếm những nguồn tin độc lập để cập nhật những sự kiện hiện tại ở Trung Quốc.

Ví dụ, chúng tôi đã chứng kiến Trưởng Phòng 610 địa phương chúng tôi đang bí mật xem Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. Đó là mạng lưới truyền thông không bị kiểm duyệt bao gồm những thông tin trên toàn thế giới ủng hộ Pháp Luân Công. Phòng 610 là một tổ chức an ninh thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 với mục đích đàn áp Pháp Luân Công, cũng vì thế mà nó được gọi là Phòng 610.

Vào ngày 16 tháng 4, số người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã đạt đến con số 200 triệu người. Ngày hôm sau, các học viên đã xác định được được đĩa vệ tinh của vị trưởng phòng đó, ông ta chuyên trách thực thi pháp luật ở địa phương và công việc yêu cầu ông ta chỉ đạo Phòng 610 đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Ông ta khoảng hơn 40 tuổi và rất năng động trong công việc. Tuy nhiên, gần đây ông có vẻ mất tập trung. Các học viên đã nghe thông tin từ những người trong nội bộ Phòng 610 rằng ông ta đang xem Đài Truyền hình Tân Đường Nhân tại nhà và chính ông cũng đã xác minh điều đó với một người đến thăm ông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/19/307725.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/2/149980.html

Đăng ngày 28-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share