[MINH HUỆ 17-05-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp đất nước Trung Quốc, từ tỉnh Liêu Ninh thuộc miền Đông Bắc, đến tỉnh Quý Châu thuộc miền Tây Nam đã tận dụng những thời cơ hiếm có để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Họ đã dùng những thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp để tiếp cận với công chúng trong khu vực của mình bằng cách treo các tấm áp phích và biểu ngữ trong các khu dân cư, trên lan can của các cây cầu, trên những cột điện, bên những con đường, trong công viên, v.v..

Những bức ảnh chọn dưới đây là một vài bức ảnh chụp những tấm áp phích và biểu ngữ đó trong những ngày cận kề 13 tháng 05 năm 2015.

Vùng Đông Bắc Trung Quốc

467c15a1c66c70af8f11492d76ca5fd5.jpg

Một tấm áp phích lớn được treo phía trên một con đường phía Đông Bắc của ngôi làng, mang dòng chữ: “Kỷ niệm 23 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”

4e6255d04f962e802e3a2f5b54ac8568.jpg

Một biểu ngữ được treo ở bên ngoài lan can của một ngôi nhà tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, mang dòng chữ: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13-05”

91428c5977b0c8fea8651f861e245213.jpg

Một biểu ngữ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được treo trên một cành cây bên ven đường nhỏ trong một khu vực ở vùng Đông Bắc

Phía Bắc Trung Quốc

167bfbef6662908afe0e265a8189d8c8.jpg

Một tấm áp phích dán trên một cột điện bên một con đường ở Bắc Kinh. Biểu ngữ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Thế giới cần có Chân – Thiện – Nhẫn”

689d6896d4f787561b695f86c5ce3d59.jpg

Một biểu ngữ lớn mang dòng chữ: “Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” được treo trên lan can của một cây cầu ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

Các tấm áp phích xuất hiện ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc

66ce5df0b0f0640f059ae9afbbf6d201.jpg

Một tấm áp phích lớn cho thấy Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới

f6f54df65a353f0abe936045c811f8ca.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

b83f1bae0d072c343222554206bd6a3e.jpg

Một tấm áp phích được dán trên một cột điện bên đường mang dòng chữ: “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”

84cb67cbd41df77d37c24db02a3cede6.jpg

Một tấm áp phích dán trên cột điện khuyến khích mọi người thoái đảng để có tương lai tốt đẹp

034989672bbc7933259430ecef53f291.jpg

Một tấm áp phích dán trên một cột điện viết: “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”

Các biểu ngữ xuất hiện ở khu Nội Mông Cổ

57e44a843219e9a10aa4ad81d01fbaa8.jpg

Một biểu ngữ xuất hiện trong một khu dân cư khu Nội Mông Cổ viết: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

181a96c6105f85242a2c513f16a4044c.jpg

Một biểu ngữ được treo trên một cây trong một khu dân cư khu Nội Mông Cổ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Miền Đông Trung Quốc: Các tấm áp phích và biểu ngữ tại tỉnh Sơn Đông

dcea0c3b803ccc077826e8953190e76d.jpg

Một biểu ngữ treo trên một cành cây trong một khu dân cư viết: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

8210a2931f4da5a987f09c5e27419bd4.jpg

Một tấm áp phích được dán trên một cột điện ở thành phố Lâm Nghi kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

39b566f5dd301bb779cee2614ebef559.jpg

Một tấm áp phích treo trong một khu dân cư viết: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

ce2d4531c74c21c23ea6354ed45dee3a.jpg

Một tấm áp phích được dán trên một cột điện bên đường viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

81e16a848bade0697db862c16cd3105e.jpg

Một tấm áp phích được dán trên một cột điện viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

e160911a9303eb17864fe77c1655c267.jpg

Một tấm áp phích được dán trên một cột điện bên đường viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

ba3eb08562163c36fab55e62406cda89.jpg

Một tấm áp phích được dán tại một điểm xe buýt viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

b342ac343ccf505fa7cce8e5f71a1e44.jpg

Một tấm áp phích được dán tại một điểm xe buýt viết: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

Miền Nam và Tây Nam, Trung Quốc

c672c00bb090edd65449813d6dcaec12.jpg

Một biểu ngữ xuất hiện ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu viết: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

b00fa41f1bd09e89bacf4c6c7cbc5b35.jpg

Một biểu ngữ được treo trên một cái cây ở thành phố Quý Dương viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

bfea9c5f97c69572169a341e7f71f44c.jpg

Một biểu ngữ được treo tại một khu dân cư tại một thành phố miền Nam Trung Quốc mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”

335cd0fcb05a32d4fa29c4b36dd8c709.jpg

Một biểu ngữ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới xuất hiện ở một thành phố phía Nam Trung Quốc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/17/309550.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/23/150712.html

Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share