[MINH HUỆ 23-05-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Caguas và San Juan, Puerto Rico đã chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng cách cùng nhau học “Chuyển Pháp Luân”, luyện các bài công pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và tôn kính gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 23 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyển ra công chúng ở Trung Quốc.

9b9e1788515a5273583fd2f26c07854e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Juan, Puerto Rico ngày 16 tháng 05 năm 2015

36af9d0e05db3979a055fb742f8997c8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Caguas, Puerto Rico ngày 13 tháng 05 năm 2015

Bài thơ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Puerto Rico:

Sư phụ của tôi, Sư phụ của chúng ta, Sư phụ của tất cả
Ngài cho đi nhiều hơn hết thảy, chẳng màng lấy lại bao nhiêu
Mọi tầng Trời ca tụng từ bi hồng đại vô lượng của Ngài
Thức tỉnh lần nữa trước nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thuần khiết và rực rỡ nhất
Hơn 23 năm thời gian Ngài đã chịu đựng
Không tính đếm được những gì Ngài đã mang lại cho tất cả chúng sinh
Không tính đếm được là niềm vui của Ngài với tầng thứ vô biên
Không tính đếm được là niềm vui của Ngài vào Ngày sinh nhật thiêng liêng
Tất cả các chúng sinh cúi đầu “Hợp thập trước Sư phụ Lý Hồng Chí tôn kính nhất!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/23/150709.html

Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share