Bài của một học viên Trung quốc sống tại Mỹ

[MINH HUỆ 12-12-2008] Cách nay không bao lâu, tôi nhận được một lá thư từ tòa án địa phương báo tin cho tôi biết là tôi được chọn vào công tác bồi thẩm đoàn.

Trường hợp mà tôi có liên can là về một vụ cướp ngân hàng. Chúng tôi, những nhân viên của bồi thẩm đoàn  được hỏi nhiều câu hỏi trước công tố viên, bị cáo và luật sư bào chữa. Sau đó, 12 nhân viên bồi thẩm đoàn chúng tôi và một người dự khuyết được chọn dưới sự chỉ định của quan tòa, với sự đồng ý của cả công tố viên và luật sư biện hộ. Quan tòa nhấn mạnh là sự chọn lựa các nhân viên bồi thẩm đoàn là mấu chốt của một việc xử án đúng đắn và không thiên vị. Tôi được chọn như là một trong 12 nhân viên bồi thẩm đoàn và được chỉ định nơi nào ngồi vào. Thân nhân và bạn bè của bị cáo, hay bất kỳ ai mà lưu ý đến vụ kiện, có thể đi vào phòng xử và nghe xử. Cuộc xử án tức thời bắt đầu. Bị cáo có ba luật sự biện hộ. Thể theo luật Mỹ, người bị cáo là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Các nhân chứng của cả hai bên đưa ra chứng cớ, sau đó công tố viên và luật sư biện hộ nói lên bài tóm tắt của họ. Sự phán quyết cuối cùng được thực hiện bởi 12 nhân viên bồi thẩm đoàn. Nhưng cho dù là sự phán quyết là ‘có tội’ hay ‘vô tội’, thì quyết định phải là đồng nhất.

Bồi thẩm đoàn được đưa đến một phòng họp riêng để xét các chứng cớ và tài liệu viết có thực chứng. Sau một cuộc bàn cãi nóng sốt, cuối cùng chúng tôi 12 nhân viên bồi thẩm đoàn đi đến sự phán quyết đồng nhất. Bản phán quyết được đọc trước quan tòa, và quan tòa tiến tới bước kế tiếp. Phận sự và sứ mệnh của chúng tôi với tư cách là thành viên bồi thẩm đoàn như vậy là hoàn tất.

Kinh nghiệm của tôi với tư cách là một nhân viên bồi thẩm đoàn khiến cho tôi có một kinh nghiệm cá nhân về thủ tục luật pháp tại Mỹ. Là một người Trung quốc, thật dễ cho tôi để nhìn thấy rằng tòa án Mỹ rất chú trọng đến thủ tục luật pháp và chứng cớ, và xem rất trọng sự công bằng luật pháp để bảo vệ cho người vô tội.

Có được kinh nghiệm này, khi tôi nhìn lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung quốc, tôi thấy nó không chỉ là bất hợp pháp, mà còn là phi lý.

Chính quyền Trung quốc đã cản ngăn các luật sư bênh vực cho các học viên Pháp Luân Công, và như vậy khiến cho họ không có được một hành trình luật pháp công bằng.

Thông qua các cố gắng của các học viên Pháp Luân Công trong một thời gian dài, nhiều người bây giờ được biết sự thật về Pháp Luân Công và một số luật sư đã vượt qua sự trấn áp và dám bênh vực cho các học viên Pháp Luân Công. Ví dụ, ngày 12 tháng năm 2008, các luật sư Bắc Kinh Lí Hoà Bình và Quách Thiểu Phi bênh vực cho học viên Pháp Luân Công Lưu Tích Đồng tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Họ chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công không có vi phạm một luật pháp hoặc một luật lệ hành chính nào đặc biệt, và còn hơn nữa họ không có làm cản trở sự thi hành luật pháp nào. Họ cũng chỉ ra bản chất bất hợp pháp của sự khủng bố Pháp Luân Công.

Ngày 31 tháng mười 2008, luật sư Lí Hoà Bình bênh vực cho học viên Vương Tam Anh tại tòa án vùng Tân Hoa, tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Ông chỉ ra rằng cả theo luật pháp hiện nay tại Trung Quốc, tập luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Nói cách khác, sự khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ các năm qua là bất hợp pháp; cảnh sát đã vi phạm luật pháp dưới danh nghĩa là thi hành luật pháp khi đi bắt các học viên Pháp Luân Công; là bất hợp pháp các phiên tòa mà đưa các học viên Pháp Luân Công mà đã bị bắt bất hợp pháp ra xét xử và những sự xử án như vậy đã đưa đến nhiều trường hợp kết án sai.

Tại sao như vậy? Lý do là tại Trung Quốc không có tư pháp độc lập, và luật pháp hiện hành được dùng cho quyền lợi của chế độ Cộng sản. Nó hoạt động như một khí cụ cho chế độ để tấn công các phần tử đối lập và dân chúng, và để đàn áp Pháp Luân Công. Chế độ tuyên bố là nó đối xử với Pháp Luân Công thể theo luật pháp, trong khi kỳ thật nó chơi các trò và không tôn trọng luật pháp. ĐCSTQ thật sự phạm tội và làm cản trở sự thi hành luật pháp. Các nạn nhân không chỉ là các học viên Pháp Luân Công, mà là toàn thể dân chúng Trung Quốc.


Bản tiếng Hán http://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/12/191509.html
Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2009/1/17/103971.html
Đăng ngày: 01-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share