Bài của Lục Nam

[MINH HUỆ 04-05-2009]

Trong các buổi họp gần đây tổ chức tại các nhánh hành chính và các tổ chức chính phủ tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, các viên chức và nhân viên chính phủ được cho biết rằng, vì nay là kỷ niệm năm thứ 20 “biến cố 4 tháng sáu” (được biết ở Tây phương như là ngày thảm sát quảng trường Thiên An Môn) và là kỷ niệm năm thứ 10 sự khủng bố Pháp Luân Công, họ cần phải lưu ý đến hai vấn đề này. Nói về Pháp Luân Công, các viên chức và nhân viên chính phủ được đặc biệt nói cho biết rằng, nếu có ai có người trong gia đình mà bị bắt vì phát tài liệu Pháp Luân Công, viên chức đó hoặc người nhân viên đó phải bị sa thải vì không báo cáo lại học viên này cho chính phủ.

Từ khi cuộc khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu 1999, khi các ngày đầu năm âm lịch và ngày đầu năm, hoặc những ngày 25 tháng tư, 13 tháng năm, hoặc 20 tháng bảy sắp đến, Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) hành động như thể là đang đối diện với những kẻ thù mạnh lắm. ĐCSTQ thậm chí cuống lên trong hai kỳ quốc hội, và hai ngày lễ quốc khánh, ngày 1 tháng năm và ngày 1 tháng mười, vì nó sợ rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ bước ra và nói với mọi người về các sự kiện khủng bố. Khi một bài của ban biên tập Minh Huệ nhấn mạnh rằng năm nay là kỷ niệm mười năm bắt đầu sự khủng bố, sự hoảng hốt theo sau đó trong ĐCSTQ, và nó phát hành rất nhiều mật lệnh.

Sự khủng bố Pháp Luân Công nhất định là thất bại từ khi nó bắt đầu. Trong khi sự khủng bố đã kéo dài trong mười năm, ĐCSTQ đã thất bại trong mục đích của nó. Thay vì đó, trong tất cả các năm khủng bố, Pháp Luân Công đã truyền bá trên hơn nước khắp thế giới. Các hành động dã man của ĐCSTQ và hồ sơ tội phạm của nó đã khiến người dân thế giới thịnh nộ, họ đã lên tiếng tố cáo và lên án Đảng.

Vào thời điểm quan trọng “năm thứ mười” này, cho dù ĐCSTQ tiếp tục la lớn, bắt bớ và sa thải người ta, những người trí ý sáng suốt biết rằng đó chỉ là đáng thương cho những ai mà bị làm cho sợ hãi và không dám nghe theo lương tâm và chính niệm của họ. Hơn nữa, ngày tàn của ĐCSTQ đã sắp đến, cả các nhân viên của ‘Phòng 610’ cũng không còn dám hành động cẩu thả nữa. Các viên chức Phòng 610 tại nhiều vùng đã thay đổi tên 610 thành một tên khác, để che đậy tội lỗi của chúng. Nhiều nhân viên Phòng 610 đã giản dị là trở nên rất thụ động, không còn nhắm mắt nghe theo các chỉ thị vô nghĩa từ cấp trên. Đó là điều mà đã xảy ra khi ĐCSTQ sắp hoàn toàn xụp đổ. Đó là một dấu hiệu của sự xụp đổ nội bộ của ĐCSTQ.

Ý trời không thể không theo. ĐCSTQ sắp xụp đổ, vì vậy nó chắc chắn sẽ thể hiện ra nhiều vở kịch khác nhau trong khi đi xuống. Tuy nhiên, vì bản chất của ĐCSTQ là tà ác, sự biểu hiện của nó là ghê tởm và tà ác. Các bạn công dân Trung quốc, trong khi thế giới đang nhìn xem sự giảy chết của ĐCSTQ, xin đừng quên rút tên khỏi danh sách Đảng viên, Đoàn viên và Đội viên của ĐCSTQ để có được một tương lai tốt hơn cho chư vị và gia đình của chư vị.

Ngày 4 tháng năm 2009.


Bản tiếng Hán http://Minghui.ca/mh/articles/2009/5/4/200170.html
Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2009/5/20/107563.html
Đăng ngày 25-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên tác.

Share