Một vài cảm tưởng sau khi đọc các bài viết chia sẻ tại Đại hội Tâm đắc Thể hội cho các học viên tại Trung Quốc trên mạng Internet lần thứ năm

Bài Lâm Triển Tường

[MINH HUỆ 26-11-2009]

Bắt đầu từ 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng đến cái được gọi là một chính sách “mềm mỏng bên ngoài, siết chặt bên trong” để tiêu trừ Pháp Luân Công. Trên bề mặt, kênh thông tin điều khiển bởi quốc gia không còn bịa đặt nhiều tin bôi nhọ Pháp Luân Công, nhưng bên sau bức màn chế độ Trung Cộng không bao giờ nương tay sự khủng bố Pháp Luân Công của nó trong một khắc. Cái lý do của nó là rất giản dị. Một mặt, dân Trung Quốc đã bắt đầu chán ngấy sự tuyên truyền trắng trợn của chế độ. Mặt khác, chế độ không còn có thể khủng bố Pháp Luân Công tùy ý vì nhiều người, kể cả dân chúng trong cộng đồng thế giới, đã biết được sự thật về sự khủng bố. Lại nữa, không nói một cách công khai về Pháp Luân Công, chế độ có thể tuyên bố thắng lợi trong ‘trận đấu’ của nó chống Pháp Luân Công. Vì đó, một số người nghĩ rằng Pháp Luân Công đã bị bại. Những người khác hiểu lầm rằng Pháp Luân Công xem như đã biến mất, vì không có học viên Pháp Luân Công căng biểu ngữ trên quảng trường Thiên An Môn.

Kỳ thật, ĐCSTQ đã đến đường cùng trong sự khủng bố Pháp Luân Công, và không còn có thể dấu sự thất bại của nó. Đại Hội Tâm đắc Thể hội cho các học viên tại Trung Quốc trên mạng Internet lần thứ năm mà đã bắt đầu từ ngày 1 tháng mười một 2008, cho thấy rõ ràng rằng sự khủng bố Pháp Luân Công là một sự thất bại hoàn toàn.

Ngày 30 tháng tám, mạng lưới Minh Huệ tuyên bố đại hội và nhận các bài viết chia sẻ kinh nghiệm cho đến 18 tháng mười. Trong thời gian đó hơn 10,000 bài nộp đã nhận được. Trong chỉ có một tháng rưỡi, không chỉ có học viên trên khắp nước Trung Quốc có thể biết được về đại hội, mà họ còn để ra thời gian để viết bài, và sau đó bẻ gãy sự ngăn chặn mạng Internet của ĐCSTQ để nộp chúng, điều này thật là một công trạng đáng ngạc nhiên vô cùng, bởi vì môi trường khó khăn ngăn chặn tại Trung Quốc. Cả cho dù chúng ta không thể nào xác định được con số đúng các học viên tại Trung Quốc, chỉ điều hơn 10,000 bài nộp cũng đũ nói lên rằng vẫn còn một số người đáng kể đang tập luyện tích cực Pháp Luân Công. Các lời chúc mừng mà các học viên gửi đến vị sáng lập Pháp Luân Công trong các ngày lễ cũng là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự thất bại của ĐCSTQ trong việc tiêu trừ môn tu luyện này.

Nếu chúng ta đọc cẩn thận các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, chúng ta có thể thấy được nhiều tin tức quan trọng trong đó. Chế độ đã luôn cố gắng bôi nhọ các học viên Pháp Luân Công như là những người thất học và kém văn hóa. Nhưng, từ các bài viết đó, rất đương nhiên là các học viên đến từ mọi thành phần xã hội và họ tượng trưng cho xã hội đại đa số. Chúng ta có thể thấy rằng Pháp Luân Công đã giúp các học viên thăng tiến đạo đức của họ, là điều rất quí báu đặc biệt tại xã hội Trung Quốc ngày nay bị cộng sản lôi cuốn, tham nhũng lan tràn và tiêu chuẩn đạo đức thông thường bị mất đi. Hơn nữa, các bài viết nói lên con số những người dân từ bỏ ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó là đến từ đâu, và chúng giúp cho thấy rằng chống lại sự khủng bố không phải là làm chính trị. Các bài viết cho đại hội tiết lộ rằng có một số rất lớn các học viên tại Trung Quốc mà đang kiên định tu luyện Pháp Luân Công suốt, mặc dù sự khủng bố. Sự tra tấn của ĐCSTQ không thể làm cho họ động được, hoặc các lời giả dối của nó mà làm loạn họ được. Họ tích cực tu luyện Chân Thiện Nhẫn trong môi trường nặng nề đó, mà đã làm kinh hãi sâu sắc những kẻ khủng bố họ.

ĐCSTQ đã từ lâu muốn tiêu trừ Pháp Luân Công, nhưng không những nó không tiêu trừ được Pháp Luân Công, mà những học viên mới đã bắt đầu tu luyện. Trong các bài viết được đăng, nhiều bài được viết bởi các học viên mới. Ví dụ, một bài được viết bởi một học viên từ Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, mà bắt đầu sự tu luyện năm 2002. Một học viên khác từ Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trong năm 2003 trong lúc bệnh truyền nhiễm SARS. Một học viên thứ ba bắt đầu tháng mười một 2006. Mặc dù sự khủng bố của ĐCSTQ, họ vẫn bắt đầu sự tu luyện Pháp Luân Công.

Cũng có những học viên mà, dưới sự áp bức và tra tấn của ĐCSTQ, họ tạm thời từ bỏ đức tin của họ, nhưng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!” đã cắm rễ sâu trong tâm họ. Vì vậy sau khi được thả ra từ các trại lao động cưỡng bách, các nhà tù hoặc các trung tâm tẩy não, họ hiểu ra sự lầm lỗi của họ và lại tu luyện lại. Kỳ thật, các học viên Pháp Luân Đại Pháp này đã trở nên càng kiên định hơn, và các lời dối gạt của ĐCSTQ không còn làm họ loạn được nữa.

Pháp Luân Công đã được phổ biến trên hơn 80 quốc gia trên thế giới. Khi dân chúng Trung Quốc rời Trung Quốc đi nghỉ lễ nơi các quốc gia khác trên thế giới, ho nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công trên nhiều nơi đi đến của họ. Trên tòan thế giới, chỉ có ĐCSTQ đã xem Chân Thiện Nhẫn như kẻ thù của nó và tìm tiêu trừ các nguyên lý quí báu này trong tâm của người dân. Điều đó đã chứng minh là không thể.

Những ai mà có chút ít hiểu biết về lịch sử của ĐCSTQ đều biết là Đảng đã không bao giờ nương tay tấn công các thành phần chống đối. Trong sáu mươi năm nắm chính quyền của nó, nó đã tiêu hủy rất mau lẹ bất cứ ai mà nó gọi là kẻ thù của nó, chỉ trừ có Pháp Luân Công. Tại sao Chân Thiện Nhẫn lại có sức mạnh vĩ đại như vậy? Đó là một điều đáng được chiêm nghiệm.


Bản tiếng Hán http://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/26/190519.html

Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2008/12/2/102696.html

Đăng ngày 24-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên tác.

Share