[MINH HUỆ 27-09-2007]

Chiều ngày 22 tháng Chín, 2007, một đài truyền hình Sơn Tây phát hành một tin với tựa đề, “Hoa Ưu Đàm nở.” Trong phần phát hành, họ trình bày hình ảnh sống động của những bông hoa tí xíu nở trên một miếng kính của một cửa sổ với những người tò mò xô đẩy nhau để được nhìn một cái. Câu chuyện về hoa Ưu Đàm nở lần đầu tiên được nói đến là vào đầu năm 2006, trong các tài liệu giảng rõ sự thật Pháp Luân Công. Để cho cái tin này được phát hành công khai bởi một cơ sở thông tin Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là chưa từng có. Bất kỳ là lý do gì, tin tức này là một tin tốt – nhất là cho những người mà đã bị chế độ vô thần Cộng sản Trung Quốc tẩy não.

Vì tôi cảm thấy câu chuyện này có cái gì tốt cho Đại Pháp, tôi không quên nói về nó với bất cứ ai mà tôi gặp. Vợ tôi mà luôn cố giảm bớt sự hăng hái của tôi, nói, “Thậm chí nếu chúng ta nhìn nhận rằng hoa Ưu Đàm quả thật có nở, vậy thì sao? Làm sao mà nó liên quan tới ông?

Đúng thế, hoa Ưu Đàm thật sự nở, nhưng Nó liên quan gì tới tôi?

Sự thật là, trong khi hoa Ưu Đàm nở là một sự kiện không thể phủ nhận, nó kỳ thật đã gợi lên câu hỏi khiến người ta phải ngừng lại và suy nghĩ. Cũng như nó được nói trong chương trình tin tức, rằng các bông hoa truyền thuyết Ưu Đàm được diễn tả trong kinh Phật như chỉ nở một lần mỗi ba ngàn năm. Trong nhiều chục năm, tu luyện Phật tại Trung quốc đã không ngừng bị tuyên truyền bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc như là lý tưởng và mê tín. Dưới sự tuyên truyền của ĐCSTQ, gọi các điều gì bằng từ ngữ ‘mê tín’ và ‘lý tưởng’ là cách để tiêu hủy đức tin và tín ngưỡng của dân chúng và tuyên dương vô thần luận.

Theo như chúng ta được biết về ĐCSTQ, không gì có thể được công khai nếu không có sự đồng ý của ĐCSTQ. Nhưng, họ đã im lặng chấp nhận câu chuyện bông hoa Ưu Đàm, cũng như công nhận sự kiện rằng ‘các bông hoa này là các bông hoa truyền thuyết như được diễn tả trong kinh Phật’. Trong buổi phát hành, các tình trạng này, mà thông thường sẽ bị ĐCSTQ tuyên truyền là bịa đặt và mê tín, được chiếu hình như những sự kiện có thật. Vì các bông hoa này chỉ nở mỗi ba ngàn năm, không lạ gì mà xã hội nhân loại của chúng ta chưa từng thấy chúng trước đây và cả cho chúng là huyền thoại. Nhưng với chứng cớ rành rành trước mắt, chúng ta có thể nói một cách thành thật rằng chúng thật sự có thật. ĐCSTQ đã quả thật ghi chép giải thích của văn chương cổ điển Phật giáo vào bản tin tức. Họ đã xác nhận sự kiện là các bông hoa là thật và đang nở ngay nơi này và bây giờ đây tại Trung Quốc. Người ta tự hỏi, tại sao các bông hoa này không nở sớm hơn hay trễ hơn trong lịch sử? Tại sao các bông hoa này nở vào thời điểm quan trọng này?

Tôi là một người thật sự tin Phật. Vì lý do đó tôi nói với người ta rằng sự hiện hữu của chư Phật là có thật! Các bông hoa Ưu Đàm nở xác nhận với chúng ta rằng điều mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói là sự thật, bằng chứng của đó có thể tìm thấy trong các kinh Phật.

Thể theo các kinh Phật, “các bông hoa Ưu Đàm nở một lần mỗi ba ngàn năm, nếu một vị Như Lai hoặc vị Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện nơi thế giới con người; bông hoa này sẽ xuất hiện do vì đại đức và đại ân mà chúng mang đến cho nhân thế.” Vì các lời này được trích dẫn từng chữ một từ nơi kinh sách, xin vui lòng thứ lỗi nếu có sơ xuất. Tuy nhiên nó cho chúng ta một sự hiểu biết sự thâm sâu vô lượng và sự mỹ lệ và tuyệt diệu vô cùng của các bông hoa Ưu Đàm.

Vì chúng ta chấp nhận sự kiện là các bông hoa Ưu Đàm đã nở, vậy chúng ta cũng phải công nhận sự kiện là các điều ghi chép trong các kinh Phật là đúng và thật. Điều đó cũng có nghĩa là sự tiên tri của Phật về vị Chuyển Luân Thánh Vương, các lời dạy về quả báo và luân hồi cũng là thật tất cả. Nó cũng nói lên rằng thời nở hoa là thời mà Chuyển Luân Thánh Vương giáng hạ trên trần thế để mang đến cứu độ cho tất cả chúng sinh. Ai là vị Chuyển Luân Thánh Vương đó? Nói về sự đi đến thế giới này của Ngài để chấn chỉnh càn khôn và mang sự cứu độ đến cho tất cả chúng sinh – tất cả những điều đó có nghĩa là gì và chúng liên hệ đến chúng ta như thế nào? Cách nào vị Chuyển Luân Thánh Vương dùng để chính càn khôn và cứu độ nhân loại? Trong thời nay, phải chăng các lời dạy của vị Chuyển Luân Thánh Vương cũng biểu hiện? Ai là vị Chuyển Luân Thánh Vương? Ai đang dạy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – Đại Pháp về Pháp Luân?

Còn đối với tất cả những ai mà đã can nhiễu với Chuyển Luân Thánh Vương trong sự chính Pháp càn khôn và cứu độ chúng sinh, cũng như những ai mà đã khủng bố các đệ tử của Chuyển Luân Thánh Vương – Linh hồn của họ sẽ đi về đâu? Từ những suy tư này, chúng ta không thể nói rằng các bông hoa Ưu Đàm nở không có liên hệ đến chúng ta. Tôi xin nhấn mạnh với tất cả chúng ta, tất cả mọi người, hãy sáng suốt lên và bình tĩnh và có lý trí nghĩ về tất cả những điều này và tự hỏi một lần nữa, “Hoa Ưu Đàm nở nói với chúng ta điều gì?


Bản tiếng Hán http://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/27/163456.html

Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2007/10/12/90427.html

Đăng ngày 20-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên tác.

Share