[MINH HUỆ 09-05-2015] Hạ nghị viện Massachusetts đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2015 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, trong một văn bản được ký bởi Chủ tịch Hạ viện, ông Robert A. DeLeo.

Hạ viện cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của New England để công nhận ngày đặc biệt này.

feb568da7d1be51a5a0318e9e742d343.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/9/308847.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/10/150122.html

Đăng ngày 14-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share