[MINH HUỆ 24-04-2015] Thị trưởng Andrew Jakubeit của Penticton, British Columbia, Canada, gần đây đã ban hành một công bố tuyên bố tháng 05 năm 2015 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

b7a42e3b8b57f20ac8af8f1b95406572.jpg

Dưới đây là những điều được nêu trong bản công bố:

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện nâng cao bản thân ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc với năm bộ công pháp nhẹ nhàng gồm cả thiền định và những bài giảng đạo đức tập trung vào những giá trị của Chân, Thiện, và Nhẫn; và

Xét rằng: Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp cho hàng triệu người trên khắp thế giới nâng cao sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức của mình, cũng như có sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, con người và vũ trụ thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

Xét rằng: Kể từ lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc, ngày càng nhiều người, bao gồm cả nam giới và nữ giới ở Canada đang tu luyện và thanh lọc tâm của họ, tiếp thêm năng lượng cho cơ thể họ, và theo đuổi hòa bình, cộng đồng đạo đức; và

Xét rằng: Nhiều hội thảo giới thiệu miễn phí đã được tổ chức ở những nơi công cộng như Trung tâm Cộng đồng, công viên công cộng, trường học và trường đại học ở Penticton cùng các học viên đang tham gia nhiều sự kiện cộng đồng.

Vì thế, nay, tôi, Andrew Jakubeit, Thị trưởng của thành phố Penticton, TRỊNH TRỌNG TUYÊN BỐ THÁNG 05 NĂM 2015 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/24/307956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/26/149890.html

Đăng ngày 08-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share