[MINH HUỆ 17-04-2015] Ông Colin Basran Thị trưởng Kelowna, British Columbia của Canada đã tuyên bố Tháng 05 năm 2015 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

2015-4-16-proclamation_coquitlam_2015--ss.jpg

Toàn văn của tuyên bố như sau:

THÀNH PHỐ KELOWNA

Tuyên bố

THÁNG PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Tháng 05 năm 2015

XÉT RẰNG học viên Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để hành xử trong cuộc sống hàng ngày của họ; và

XÉT RẰNG Pháp Luân Đại Pháp là một hệ thống tu luyện thiền định cùng các bài tập nâng cao cả về thân thể, tâm trí và tinh thần, môn tu luyện đã mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho người dân trên khắp Canada; và

XÉT RẰNG học viên Pháp Luân Đại Pháp ở các cộng đồng trên khắp Canada sẽ tổ chức các lễ diễu hành và biểu diễn vũ múa và ca hát của Trung Quốc truyền thống miễn phí cho công chúng;

DO ĐÓ TÔI, Colin Basran, với tư cách là Thị trưởng thành phố Kelowna, trịnh trọng tuyên bố Tháng 05 năm 2015 là

THÁNG PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Tại thành phố Kelowna, tỉnh British Columbia

Colin Basran

THỊ TRƯỞNG


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/4/17/307641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/19/149790.html

Đăng ngày 01-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share