Bài của Feiming
[MINH HỤÊ 22-1-2009]  “Hãy nhớ lại những thế hệ trước đây đã đối diện với cộng sản và phát-xít không chỉ bằng xe tăng và bom đạn, mà còn bằng sự liên kết chặt chẽ và đức tin lâu dài” Tổng thống Barack Obama nói trong bài diễn văn khai mạc của ông.

Tuy nhiên, bài diễn văn của tổng thống Obama bị một số bóp méo khi thông dịch trên các mạng lưới Trung quốc điều khiển bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – như là mạng lưới Xinhua, chỗ mà ông  Obama nói về cộng sản bị cắt đi. Một kênh thông tin của ĐCSTQ là Truyền Hình Trung Ương Trung quốc đã phát hành trực tiếp buỗi khai mạc. Tuy nhiên, khi người thông dịch dịch câu, “Hãy nhớ lại các thế hệ trước đây đã đối diện với phát xít và cộng sản,” giọng nói của cô ta tức thời bị làm cho câm, và máy hình thình lình chuyển sang người nữ xướng ngôn viên mà chưa sẳn sàng và bị bất ngờ.

Ngoài Xinhua, Sina, Sohu và Netease cũng cắt chữ “cộng sản”. Một số các mạng lưới khác cắt cả các một đoạn văn khác trong bài diễn văn của ông Obama. Tổng thống nói, “Những ai mà đeo cứng vào quyền lực bằng sự tham nhũng và dối gạt và làm im tiếng đối lập, hãy biết rằng quý vị đang ở bên phía sai của lịch sử, nhưng chúng tôi sẽ đưa tiếp một tay nếu chư vị muốn mở nắm tay của quý vị ra” Đoạn văn này cũng bị cắt bởi một số mạng lưới (website).

Sự dối trá như thế của kênh thông tin ĐCSTQ cho thấy sự sợ hãi của ĐCSTQ. Từ khi “9 bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc” được đăng, quyển sách này đã được dân chúng đọc một cách rộng rãi tại Trung quốc. Càng ngày càng có nhiều người tại Trung quốc đã trở nên ý thức lịch sử tràn đầy tội ác và bản chất tà ác của ĐCSTQ. Hàng triệu người đã từ bỏ ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên một mạng lưới bằng biệt danh của họ. Trong những ngày này khi mà Thần đã quyết định tiêu diệt ĐCSTQ thì [cũng là lúc] Đảng Cộng sản đã trở nên đặc biệt nhạy cảm, và không dám nghe bất cứ lời chỉ trích nào.

Bài diễn văn khai mạc của Tổng thống Mỹ là nổi tiếng thế giới, nhưng ĐCSTQ vẫn cắt những phần của nó. Từ đó, người ta có thể tưởng tượng những điều dối trá mà ĐCSTQ nói về Pháp Luân Công, mà ĐCSTQ luôn làm tất cả mọi điều để tiêu trừ. Khi ĐCSTQ nói dối một cách vô liêm sĩ, thì các nạn nhân là tất cả người Trung quốc; họ đang dần hiểu ra rằng ĐCSTQ và phương tiện thông tin của ĐCSTQ là nguồn gốc của sự đau khổ của họ.

Các mạng lưới điều khiển bởi ĐCSTQ cũng cắt những lời của ông Obama, “Những ai bám víu vào quyền lực bằng sự tham nhũng và dối gạt và lặng lẽ đối lập.” những lời lẽ của các kênh thông tin miệng lưỡi của ĐCSTQ cho thấy một điều rõ ràng rằng chúng sẽ không “mở nắm tay của chúng ra,” nhưng thay vào đó chúng sẽ tiếp tục đứng về “phía sai lầm của lịch sử.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/22/193975.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/1/26/104213.html

Đăng ngày 18-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát với nguyên bản

Share