Ban biên tập

Ngày thứ ba 29 tháng năm 2007

Thế Vận Hội chỉ còn cách một năm, nhưng hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh không khá hơn chút nào cả. Ví dụ chư vị có một nước mà đang tiến mạnh thành một cường quốc nhưng có một hồ sơ nhân quyền ghê gớm. Ban cho nó Thế Vận Hội phải buộc nó sửa chửa, phải vậy không? Với bao nhiều cặp mắt ngó vào đất nước này, nó không thể nào tiếp tục đi tới với các cuộc xử tử âm thầm, ức chế chính trị, bắt buộc phá thai và gặt hái nội tạng. Phải vậy không?

Dù sao đó cũng là điểm chính yếu mà Trung Quốc đã đưa ra tranh đấu năm 2001. “Bằng cách cho phép Bắc Kinh tổ chức Thế Vận Hội,” phó chủ tịch của hội đồng điều đình thế vận hội của Bắc Kinh nói vào tháng tư 2001, “quý vị sẽ giúp mở mang nhân quyền.” Thay vào đó, được Thế Vận Hội 2008 dường như đã lên gân các lãnh đạo cộng sản của Trung Quốc. Ân Xá Quốc Tế gần đây đã thông tri một bản báo cáo cho thấy rằng mặc dù có một số cải tổ nhỏ như là tạm thời giải bớt sự kiểm soát trên các kênh thông tin ngoại quốc, các vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc vẫn còn tiếp tục và trong một số vùng nó còn tệ hơn trước.

Các cuộc phản đối tại vùng Quảng Tây tuần qua cho thấy điều mà xem như các chính sách chương trình hóa gia đình gắt gao của chính phủ được tái lập, (con số con trong gia đình được cho phép có). Việc thực thi chính sách này, bắt đầu năm 1980, được xem như đã mờ dần trong những năm gần đây, nhưng bây giờ thấy xuất hiện lại các báo cáo về bắt buộc phá thai và diệt khuẩn. Việc giam cầm không qua xét xử được sử dụng đặt biệt nhiều, kiểm soát thông tin quốc nội và mạn lưới Internet, và hăm dọa các nhà hoạt động chính trị (kể cả hai hoạt động viên AIDS mà đã bị đặt dưới sự giam tại nhà tuần qua) cũng xem như đã gia tăng. Chính phủ đã cấm nhiều mạn lưới Web.

Trung Quốc đã càn quét các người chống đối bởi vì (chứ không phải là bất kể) Thế Vận Hội. “Đánh mạnh lên các lực lượng chống đối,” theo như bộ trưởng bộ công an Trung Quốc đã nói trong một tờ báo của chính phủ vào tháng ba, nội dung là ‘tạo một xã hội hài hòa và một môi trường xã hội tốt cho tổ chức thành công ….Thế Vận Hội Bắc Kinh.

Trung Quốc đã chỉ trích các hoạt động viên nhân quyền mà gọi Thế Vận Hội 2008 là “Thế Vận Hội Diệt chủng”, nói rằng đó là dùng sai ‘chính trị hóa Thế Vận Hội’. Thật ra chính chính phủ Trung Quốc đã và đang chính trị hóa nó suốt từ đầu.


Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2007/6/7/86524.html

Đăng ngày: 23-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên tác.

Share