Bài viết của Tha Sơn

[MINH HUỆ 30-01-2015] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dùng hệ thống pháp luật của nó để kết án các học viên Pháp Luân Công bởi niềm tin của họ. Việc để cho các thẩm phán và công tố viên độc lập làm việc cùng nhau khi xét xử phi pháp các học viên đã trở thành một điều bình thường.

Các thẩm phán và công tố viên cùng nhau quay trở lại phòng xử án

Các học viên Pháp Luân Công là bà Cổ Hải Anh, Mạnh Hô Luân và Lý Bình đã bị xét xử tại Tòa án thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc vào ngày 07 tháng 01 năm 2015. Thẩm phán đã hoãn phiên tòa ba lần trong vòng hai giờ vì các luật sư của bà Cổ đã phản đối khi thẩm phán và công tố viên không tuân theo quy trình pháp lý.

Khi các luật sư của bà Cổ nêu lên việc thiếu chứng cứ, thẩm phán đã hoãn phiên tòa trong thời gian ngắn để cho công tố viên chuẩn bị lời biện hộ, sau đó thẩm phán và công tố viên đã cùng nhau trở lại phòng xử án.

Khi phiên xử bắt đầu lại, các luật sư của bà Cổ đã phản đối và đề nghị rằng thẩm phán và công tố viên hãy tự biện hộ trong phiên xử một cách công bằng. Thẩm phán đã hoãn phiên xử lần thứ hai.

Tách rời bên khởi tố ra khỏi thẩm phán là một nguyên tắc quan trọng trong luật tố tụng hình sự Trung Quốc, vì sự hợp tác của họ sẽ mang đến bất lợi cho bị cáo. Các thẩm phán có phòng riêng và có những lối vào đặc biệt, các công tố viên cũng có những phòng riêng. Các thẩm phán và công tố viên không nên thảo luận cùng nhau. Khi thẩm phán và công tố viên cùng nhau tiến vào phòng xử án trong một lối vào, đó là vi phạm quy trình pháp lý.

Thẩm phán mời công tố viên dùng bữa tối trong phiên xử

Các học viên Pháp Luân Công là Chương Quân và Minh Thiệu Lâm đã bị xét xử tại Tòa án trung thẩm thành phố Nam Sung ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 14 tháng 01 năm 2015. Vào cuối phiên xử buổi sáng, thẩm phán Bồ Dũng Quân đã mời công tố viên dùng bữa tối. Công tố viên đã cười với thẩm phán nhưng không trả lời.

Trước khi phiên xử buổi chiều bắt đầu, thẩm phán đã nhắc lại lời mời bữa tối với công tố viên. Luật sư của bị cáo cho rằng lời mời của thẩm phán là hành vi không phù hợp giữa thẩm phán và công tố viên.

Thẩm phán chiếm vai trò của công tố viên

Tám học viên ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án đến 12 năm tù vào ngày 11 tháng 10 năm 2013 bởi Tòa án thành phố Nông An. Phiên xử hình thức chỉ kéo dài một giờ, và thẩm phán không thông báo quyền pháp lý cơ bản cho các học viên. Hơn nữa, thẩm phán không nghe bất kỳ bằng chứng nào của bên biện hộ. Khi các học viên hỏi về tính hợp lệ của phiên điều trần, thẩm phán đã ngắt lời họ.

Khi công tố viên đọc lên danh sách bằng chứng, thẩm phán Quách Khánh Tỷ trở nên khó chịu bởi tốc độ chậm chạp của công tố viên, đã bước đến gần [công tố viên], và tự mình hoàn tất việc đọc bằng chứng.

Tại Trung Quốc thật khó để tách rời các thẩm phán và công tố viên. Vì họ đều báo cáo cho chế độ cộng sản và theo đuổi kết quả giống nhau, đặc biệt là trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, việc hợp tác là không thể tránh khỏi. Ở một số nơi, các công tố viên và thẩm phán còn dùng chung văn phòng để cho thuận tiện. Họ làm việc chặt chẽ với nhau để thi hành chính sách bức hại của ĐCSTQ và kết án tù các học viên vô tội thông qua những phiên xử hình thức.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/30/303796.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/8/148269.html

Đăng ngày 27-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share