Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2014] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố ngăn người dân sử dụng tiền giấy có ghi thông điệp của Pháp Luân Công.

Phòng 610, tổ chức được thành lập chuyên để tiêu diệt Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đã ra lệnh cho mọi cấp chính quyền ngừng lưu hành loại tiền này trên toàn quốc. Bốn ban ngành ở tỉnh Hắc Long Giang đã dán tờ rơi trên bản thông báo để ngăn sự phổ biến của loại tiền giảng chân tướng. Những tờ rơi này cũng được dán tại các sở công an, viện kiểm sát, tòa án, trường học, trung tâm mua sắm và siêu thị.

Người dân vẫn đang nhận được tiền giảng chân tướng ở nhiều nơi. Tiền này có mang các thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, “ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống”, “Đọc cửu bình để hiểu chân tướng”, và “thoái đảng bảo bình an”.

Dưới chế độ đàn áp của ĐCSTQ, thông tin về Pháp Luân Công bị kiểm duyệt nghiêm ngặt. Các học viên Pháp Luân Công thường in những thông điệp nhỏ lên tiền giấy như một các để nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc đàn áp.

Tại Trung Quốc, người dân bị tước đoạt quyền được biết về thế giới mà họ đang sống. Thậm chí, tội ác của các lãnh đạo ở chính lãnh thổ của họ ở cũng bị che giấu.

Ví dụ, ĐCSTQ đã gây ra cái chết của hơn 80 triệu người từ khi nó lên nắm quyền. Nó đã bức hại các học viên Pháp Luân Công hơn một thập niên. Nó đã dàn dựng những sự kiện, như “tự thiêu Thiên An Môn,” để khiến người Trung Quốc chống lại nhau. Hàng nghìn học viên đã bị tra tấn đến chết. Hàng chục nghìn học viên bị giam cầm đã bị mổ cướp nội tạng trong khi họ vẫn còn sống.

Tuy nhiên, không có hãng truyền thông nào tại Trung Quốc dám đưa tin phơi bày tội ác như vậy hay lên tiếng cho các nạn nhân.

Số lượng tiền giảng chân tướng đã tăng lên trong những năm qua. Hơn nữa, nó rất quan trọng để các học viên giảng chân tướng cho đồng bào của họ về cuộc bức hại người vô tội. Các học viên chỉ muốn cho người dân cơ hội phân biệt đúng sai và không tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Người dân nên trân quý loại tiền này và giúp lan truyền những thông điệp trên đó. Một người làm việc tốt và chân chính chắc chắn sẽ được phúc lành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/30/302330.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/1/19/148023.html

Đăng ngày 25-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share