Ngáy 10 tháng 5 năm 2004

Điều chắc chắn rằng chủ đề chính cho chuyến viếng thăm Anh quốc của Thủ tướng Trung quốc tuần này là mậu dịch, thương mãi. Lần trước lãnh tụ Trung quốc viếng thăm Anh quốc – Chủ tịch Giang Trạch Dân vào năm 1999 – sự phát triển kinh tế của Trung quốc làm cả thế giới kinh ngạc. Tỉ lệ phát triển lên đến 2 con số, các nhà máy ở Trung quốc như là những trung tâm sản xuất cho toàn cầu, và Trung quốc nắm phần chính trong phát triển kinh tế chung có nghĩa là các quốc gia khác cũng lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung quốc. Trong phương diện này, có nghĩa là Thủ tướng Wen Jiabao (Ôn Gia Bảo) sẽ bỏ nhiều thời gian để họp với các nhà kinh tế, và thương mãi Anh quốc.

Tuy nhiên, ông Jiabao cũng phải bỏ thời gian cho những vấn kề cũng quan trọng khác. Sự phát triển kinh tế của Trung quốc đã giúp cho 1.3 tỷ dân tránh khỏi nghèo đói. Nhưng chính phủ Trung quốc chưa thành công trong việc cho dân Trung quốc được có quyền tự do cá nhân hay về chính trị, Trung quốc sẽ không bao giờ được xem là một quốc gia văn minh như các quốc gia văn minh khác trên thế giới. Đây là điểm quan trọng nhất mà Thủ tướng Anh quốc cần phải nói với Thủ tướng Trung quốc khi họ gặp gỡ nhau hôm nay. Chính sách khủng bố tàn bạo mà họ áp đặt cho các nhóm như Pháp Luân Công, và con số tù nhân bị tử hình hàng năm cao đến không tưởng tượng nổi, đã mô tả Trung quốc, mặc dù có những phát triển về kinh tế, như là những quốc gia khá hơn các nhà độc tài một chút vì những tự do căn bản, nhân quyền vẫn bị chà đạp. […] Những hành vi chà đạp nhân quyền như thế phải được chấm dứt.

[…]

Ghi chú: Chúng tôi cắt bỏ những đoạn không liên quan tới Pháp Luân Công.

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/5/14/48059.html.

Dịch ngày 15-5-2004, đăng ngày 16-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share