[Minh Huệ] Trung tâm Nghiên cứu và Học tập Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia đã chính thức thành lập tại Kuala Lumpur vào ngày 1-11-2003. Quá trình đăng ký mở Trung tâm không chỉ là một quá trình giảng rõ sự thật sâu rộng cho người dân Malay và các tổ chức địa phương, mà còn là một quá trình bài trừ can nhiễu của bè đảng tà ác từ Trung Quốc.

Sáu tháng trước, các học viên Malay đã đệ đơn lên chính quyền địa phương xin thành lập Học hội Pháp Luân Đại Pháp, kèm theo quy chế hoạt động của Học hội. Tuy nhiên qua một thời gian lâu họ không nhận được trả lời. Sau khi hỏi và tìm hiểu, các học viên Malay biết được rằng Lãnh sự quán Trung Quốc đã gây sức ép lên một số quan chức tại Malaysia, làm họ lo sợ rằng thành lập Học hội Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia sẽ dẫn đến quan hệ Trung-Mã xấu đi, do vậy đơn đề nghị đã bị treo lại.

Những học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia đã nhân cơ hội này để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho các cộng đồng địa phương, cho người dân sở tại, cũng như những cá nhân và tổ chức liên quan. Họ cũng nói rõ rằng bản thân Giang Trạch Dân cũng đang phải đối mặt trước nhiều đơn kiện ở các nước trên thế giới vì những hành động vi phạm nhân quyền mang tính khủng bố đối với Pháp Luân Công. Mấy tháng trước học viên Malay đã đệ đơn xin mở Trung tâm Nghiên cứu và Học tập Pháp Luân Đại Pháp. Phù hợp với quyền “tự do hội họp” của hiến pháp Malay, Trung tâm Nghiên cứu và Học tập Pháp Luân Đại Pháp đã được thành lập.

Sau đó, vào ngày 23-11-2003, Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội đã được tổ chức lần đầu tiên tại Malaysia.

24-11-2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/11/26/61232.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/12/4/42847.html.

Dịch và đăng ngày 5-12-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share