[Viên Minh] Lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 15 tháng 10 năm 2003, một hồ sơ kiện đã được đệ trình lên Toà án Quốc gia (Audiencia Nacional) tại Tây Ban Nha để tố cáo tên độc tài Trung quốc Giang Trạch Dân và trưởng “Phòng 6-10”, Luo Gan (La Cán) về tội diệt chủng và các tội tra tấn khác.

Hồ sơ kiện có 15 người tố cáo và được đệ lên bởi các đệ tử Pháp Luân Công từ Hoa kỳ, Úc châu, Bỉ và Tây Ban Nha, với sự giúp đỡ của Luật sư Carlos Iglesias ở Madrid. Họ là những đại diện của tất cả đệ tử Pháp Luân Công trên toàn thế giới, những người đã bị chịu đựng đau khổ vì chính sách khủng bố của Giang.

Sau khi hồ sơ kiện chính thức đệ lên, Hội Pháp Luân Ðại Pháp tại Tây Ban Nha tổ chức một cuộc họp báo thông báo với các phương tiện thông tin về sự kiện đưa Giang ra trước công lý.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.yuanming.net/articles/200310/25150.html;
Bản tiếng Anh: http://www.clearharmony.net/articles/200310/15697.html.

Dịch ngày 18-10-2003; đăng ngày 19-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share