Thời gian : 9:30am – 11:00am, Thứ Ba, Ngày 30 tháng 9 năm 2003

Ðịa điểm : West Room, National Press Club,
529 14th St., NW 13th Floor
Washington, DC, 20045

Ðể đối phó với chính sách khủng bố vô nhân đạo nhiều người dân Trung quốc đã bị bắt buộc phải chịu cảnh màn trời chiếu đất trong 13 năm qua, Tổ chức Quốc tế Ðưa Giang ra Trước Công lý vừa mới được thành lập. Tổ chức này bao gồm nhiều cá nhân, tổ chức trên thế giới. Mục đích của Tổ chức này là vạch trần những tội ác của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và đưa y ra trước công lý.

Từ khi Giang lên cầm quyền trong vụ thảm sát Thiên An môn vào năm 1989, chính quyền Trung quốc đã vi phạm nhân quyền với một kỷ lục leo thang chưa từng thấy. Từ khi nắm quyền cai trị Trung quốc, Giang làm ngơ với những quyền lập pháp của Trung quốc cũng như công pháp quốc tế về nhân quyền và tiếp tục đàn áp những Hội thánh Tin lành, những Giáo hội Công giáo bí mật, Nhân dân Tây tạng, Hồi giáo Uighur, Pháp Luân Công, những người yêu tự do, dân chủ, công nhân và những công đoàn độc lập, nông dân, giáo sư đại học và những nghiên cứu gia, những người sử dụng Internet, nhà báo, bác sĩ — và còn nhiều người khác nữa.

Bằng những phương pháp ôn hoà, bất bạo động và toà án quốc tế, không vì một mục đích chính trị nào, mục tiêu chính của Tổ chức này đưa tên độc tài này cùng đồng bọn ra trước công lý vì tội ác của họ. Sứ mạng bảo vệ luân lý đạo đức và công lý mà Cơ quan này tự nguyện là việc chưa từng thấy ở TQ, và sẽ có tác dụng tạo nên một tiền lệ đối với tương lai của nhân dân TQ.

Vì Tổ chức Quốc tế này vừa mới dự định vào tháng 7 năm 2003, đã có khoảng 100 đoàn thể, cơ quan và những người tranh đấu cho dân chủ Trung quốc từ nhiều lục địa đã đoàn kết tham gia và nỗ lực đóng góp vào công cuộc này. Tổ chức này dự định công báo sự chính thức thành lập vào ngày 30 tháng 9 năm 2003 tại thủ đô Hoa thịnh đốn.

Tổ chức Quốc tế Ðưa Giang ra trước Công lý là để bảo tồn tương lai nhân loại bằng cách kêu gọi, vận động những đoàn thể, cơ quan và cá nhân trên toàn thế giới thiết tha quan tâm với mục đích chấm dứt chính sách khủng bố và diệt chủng ngay lập tức. Song song với mục đích đó, các thành viên và những người ủng hộ của tổ chức này sẽ bảo đảm rằng công lý phải được thực hiện trước toà án lương tâm của nhân loại và trước toà án của luật pháp.

Ðiện thoại: 617-293-1030 Fax: 617-507-5623 Email: contact@grandtrial.org Website: www.grandtrial.org

* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/9/30/40829.html; dịch ngày 3-10-2003; đăng ngày 4-10-2003; hiệu chỉnh lần 1 ngày 6-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share