BẮC KINH: ngày 9 tháng 9 (AFP) — Một luật sư tại Băng đảo (Iceland) đã đệ đơn để kiện một lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung quốc, Luo Gan (La Cán), đang thăm viếng nước này về tội tra tấn, khủng bố và diệt chủng trong chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công, nhóm này phát biểu vào ngày thứ Ba.

Ragnar Adalsteinsson, một luật sư nổi tiếng về nhân quyền tại Băng đảo, đã đệ đơn vào ngày thứ Năm choToà án Hình sự Tối cao tại Băng đảo, Bogi Nilsson.

Luo đã tổ chức và chỉ đạo chiến dịch diệt Pháp Luân Công trong bốn năm vừa qua với chức vụ lãnh đạo Ủy ban Luật pháp và Chính trị của Đảng Cộng sản, là tên trưởng công an và luật pháp của Trung quốc, và đang viếng thăm Băng đảo trong hai ngày, nhân chuyến viếng thăm 4 quốc gia Châu Âu của y.

Hồ sơ kiện đã dựa trên bản Công Pháp của Liên Hiệp quốc Chống Tra tấn, mà Băng đảo đã ký vào tháng 11 năm 1996, văn phòng của Pháp Luân Công tại Luân đôn phát biểu như vậy.

Là một quốc gia đã chứng ký vào Công Pháp Chống Tra tấn, toà án tại Băng đảo phải được quyền nghe các vụ án có liên hệ đến sự vi phạm những điều luật đó.

Những người đứng kiện bao gồm có những đệ tử Pháp Luân Công từ Úc, Canada, Hoa kỳ, Anh quốc, Ý, Hoà lan, Ðan mạch và Băng đảo.

“Băng đảo phải có trách nhiệm trên vấn đề pháp lý và đạo đức để buộc tội một cách mạnh mẽ và đưa ra công lý những cá nhân đã cố tình vi phạm một cách có hệ thống về nhân quyền trên thế giới” Luật sư Adalsteinsson phát biểu như vậy.

Ðây là vụ kiện thứ mười hai trên thế giới tại 9 quốc gia trong vòng hai năm qua để tố cáo những tên cầm đầu Trung quốc hay những cơ quan chính phủ về vai trò của họ trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, mà những đệ tử của họ chỉ thực hành thiền tập để nâng cao về tâm trí cũng như thể xác, nói rằng có hơn 1600 đệ tử đã bị tra tấn hay hành hạ đến chết tại Trung quốc trong chính sách khủng bố này.

Hơn 500 người đã bị kết án tù đày hơn 20 năm, hơn 1, 000 bị giam giữ trong các nhà thương điên và hơn 25, 000 bị giam giữ trong các trại lao động.

Hơn 100, 000 người khác bị giam giữ mà không thông qua xét xử, nhóm này phát biểu như vậy.

[…]

Tháng trước, một luật sư mà đã từng tố cáo và buộc tội nhà độc tài Chi lê Augusto Pinochet cũng đã đệ đơn kiện Luo về tội hình sự tại Bỉ, cựu chủ tịch Trung quốc Giang Trạch Dân và một tên đầu sỏ khác nữa, luật sư này đại diện cho một nhóm đệ tử Pháp Luân Công.

Hồ sơ kiện này cũng kết tội ba tên đầu sỏ về tội diệt chủng, tra tấn và những tội ác vô nhân khác.

Mạng tin tức: http://www.ptd.net/webnews/wed/by/Qchina-sect.R_10_DS9.html

* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/9/10/40098.html. Dịch ngày 11-9-2003, đăng ngày 12-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share