[Minh Huệ]

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2003, có một bản báo cáo trên đài Tivi của Thụy điển về việc Lãnh sự quán Trung quốc cố tình ngăn cản đài tivi này không chiếu một chương trình của Pháp Luân Công.

Chương trình hằng tuần của đài tivi Gothenburg có chiếu những sự thật đã xảy ra cho Pháp Luân Công tại Trung quốc do bởi chính sách khủng bố đàn áp Pháp Luân Công. Toà Lãnh sự Trung quốc tại Gothenburg, đích thân đến tại đài tivi để ngăn cản không cho chiếu chương trình Pháp Luân Công này. Theo ông trưởng đài tivi thì lãnh sự quán Trung quốc nói rằng chương trình này sẽ có ảnh hưởng không tốt cho mối quan hệ với những chương trình (làm ăn) phát triển tại Thượng hải và một chương trình làm ăn khác với nhóm East Indies.

Lãnh sự quán Trung quốc cố tình bắt buộc nhân viên cao cấp tại đài tivi Gothenburg không được chiếu chương trình Pháp Luân Công do Hội Pháp Luân Công tại Thụy điển cung cấp, trong thời điểm này các nhân viên thấy rất rõ về những khác biệt giữa 2 quốc gia về vấn đề dân chủ và tự do ngôn luận.

Han Hirschi, trưởng đài tivi, rất lấy làm khó chịu về áp lực do từ lãnh sự quán Trung quốc. Ông ta nói rằng “Chỉ khi nào chúng ta đi ngược về năm 1941 thì mới có trường hợp tương tự như vậy. Chuyện này nhắc tôi nhớ đến thời Ðệ nhị thế chiến, khi Ðức quốc xã cũng ngang ngược điều khiển các phương tiện thông tin tại Thụy điển”.

Jonas Ransgård, một thành viên của Thể thao Học và Hiệp hội Quản lý nói với báo chí rằng “Tôi lợi dụng cơ hội này để nói lên quan điểm của tôi về dân chủ và tự do ngôn luận với lãnh sự quán Trung quốc”.

Sự việc này được báo cáo lên cảnh sát, và nó sẽ được dùng như là một bằng chứng về những cố gắng để đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý trên toàn thế giới.

* * * * *

Bản gốc tiếng Thuỵ Điển: https://www.clearharmony.net/articles/189912/15352.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/27/40745.html;
Bản tiếng Hán: https://www.yuanming.net/articles/200309/24415.html.

Dịch và đăng ngày 29-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share