Bài của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Jinzhou

[MINH HUỆ 25-2-2008] Gần đây, một số học viên bị giam bất hợp pháp từ các nơi khác được chuyển một cách bí mật đến Nhà tù Jinzhou. Những người trong chúng tôi mà sống tại Jinzhou trao đổi sự hiểu biết về điều này. Mỗi người chúng tôi cố làm hết sức mình. Mạng lưới Minh Huệ gần đây có đăng một bài tin nói rằng từ ngày đầu năm âm lịch, tất cả các học viên bị giam tại Đội Nam của Trại Lao động cưỡng bách Mã Tam Gia, và cũng có một số nữ , đang tuyệt thực, đòi ngưng sự khủng bố. Một số bị các lính canh đánh đập tàn nhẫn, một số bị treo lên và tra tấn trên chiếc ‘giường chết người’, và một số bị đưa đi các nhà thương để cấp cứu. Tình hình rất khẩn cấp.

Là học viên Đại Pháp, chúng ta nhìn vào trong mỗi khi chúng ta gặp một điều gì. Cả sau nhiều năm Chánh Pháp, sự khủng bố vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta tự hỏi, “Còn chỗ nào chúng ta cần thăng tiến?”

Từ khi bài kinh văn của Sư phụ “Triệt để giải thể tà ác” được đăng vào tháng mười 2006, các học viên địa phương chúng tôi thường kỳ đi đến trại lao động cưỡng bách để phát chính niệm. Khi được biết rằng nhân viên trại đã đang tra tấn các học viên, chúng tôi phát chính niệm. Khi các bạn đồng tu bị bắt bất hợp pháp, chúng tôi tức thời cố cứu thoát họ bằng chính hành. Ngay cả khi chúng tôi đã và đang làm các điều đó, và mọi người rất mệt mỏi để rất nhiều sức lực và thời giờ, các điều đó vẫn tiếp tục xảy ra. Tình hình xem như vượt khỏi tầm tay kiểm soát. Một số học viên cảm thấy giống như họ đang bị kéo lê xuống bởi tình hình và cảm thấy vô vọng trước sự khủng bố đang tiếp diễn.

Một số học viên không hiểu rằng, trong tư tưởng của họ, họ đối đãi với các tình trạng khác nhau là khác nhau. Trong khi phát chính niệm, họ tập trung vào tiêu trừ các nhân tố tà ác của sự khủng bố một cách cục bộ, trong khi không để ý nhiều đến tình hình các nơi khác. Họ không thể kiên trì đi theo các yêu cầu của Sư phụ trong hành trình Chính pháp. Kỳ thật, điều này cho thấy rằng chúng ta không kiên định trong đức tin của chúng ta nơi Sư Phụ và Pháp. Trong khi chứng thực Pháp, một số học viên chấp trước vào các dự án và chương trình của họ đến độ họ không thể buông xuống các ý kiến riêng của họ để giúp đỡ tổng thể.

Xét xem các sự kiện đó, phải chăng chúng ta đã cẩn thận kiểm soát sự hiểu biết Pháp của chúng ta có thật sự theo kịp bước tiến của Chính Pháp không? Về các nhà tù, các trại lao động cưỡng bách, và các nơi mà giam cầm các học viên, Sư Phụ rõ ràng nói với các đệ tử, cùng nhau “hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác đó, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tiến bước thành Thần.” (Triệt để giải thể tà ác)

Sư phụ kêu chúng ta tiêu trừ tà ác, nhưng không có hạn chế các nhân tố đặc biệt tà ác, hoặc các thành phần tà ác ở một chỗ nào, hoặc khi chúng ta biết về một sự kiện khủng bố đặc biệt nào. Thay vì vậy Sư Phụ kêu chúng ta giải thể toàn diện tất cả tà ác, kể cả sự khủng bố thân thể vật chất của chúng ta, gia đình chúng ta và tài chính cá nhân của chúng ta. Tà ác không nên tồn tại và không xứng đáng tồn tại chút nào trong quá trình Chính Pháp. Nhưng vì chúng ta đã không có được một sự hiểu biết tốt Pháp của Sư Phụ, hoặc sâu kín trong tư tưởng của chúng ta chúng ta đã cảm thấy vô vọng chống chọi với tà ác, các tư tưởng yếm thế như vậy đã cho tà ác không gian để tồn tại.

Một năm rưỡi đã qua từ khi kinh văn của Sư phụ “Toàn diện giải thể tà ác” được đăng, nhưng sự khủng bố vẫn còn tiếp diễn. Rõ ràng, sự hiểu biết Pháp của chúng ta vẫn còn thiếu sót so với yêu cầu của Pháp. Qua sự học và chia sẻ Pháp, mỗi học viên cần rõ ràng hiểu rằng trong tư tưởng của chúng ta và mỗi tư tưởng, tà ác không có lý do để tồn tại và sự khủng bố phải chấm dứt ngay tức thời.

Một số học viên từ vùng Jinzhou vẫn còn đang bị giam: Bảy học viên bị giam tại Trại Lao động cưỡng bách Jinzhou: Zhang Guohai, Li Lianjun, Liu Yuan, Cai Jichun, Zhao Erxun, và những người khác. Ba học viên bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bách Mã Tam Gia: Xu Hui, Cai Chao, và Su Xiumei. Các học viên bị giam tại Nhà tù Jinzhou: Zhang Lifeng, Liu Litao, Jiao Wanhui, Liu Deqin, Li Demin, học viên với tên gọ là Ha, Zhou Hanchun, và Sun Linghua. Các học viên bị giam tại Nhà tù Jinzhou: Wang Xiaomin, và Jin Cuizhen Không còn nhiều thời gian nữa. Tiêu trừ tà ác và cứu độ chúng sinh là rất cấp bách. Chúng ta không thể chậm bước trên con đường tu luyện của chúng ta. Tất cả các học viên, chúng ta hãy phát chính niệm trong sạch và mạnh mẽ nhất.

Ngày 24 tháng hai, 2008


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/25/173055.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/3/8/95159.html

Đăng ngày 07-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share