[MINH HUỆ 18-4-2009] Mới đây có một nhóm nhỏ đệ tử tại Đài loan đã gặp gỡ một số đệ tử để quyên tiền cho một nhóm hoạt động về giáo dục để tài trợ cho những chương trình mà gọi là để phát huy “Tổ chức phát triển Hán ngữ” và “Tổ chức cư xử lịch sự”. So sánh những tổ chức này với “Cây hy vọng” và các tổ chức khác, thì nó không khó để thấy rằng nền tảng và suy nghĩ của các tổ chức đó đều tương tự, và đó là công việc của người thường. Mặc dầu những tổ chức này trông có vẻ đơn giản, và dễ dàng để tham gia và hiểu, nhưng quan trọng nhất là nó không phải là để tu luyện và bị trộn lẫn với quan niệm của thế gian. Rất nhiều đệ tử lại tin rằng những công việc đó là việc Đại Pháp, và hiến tặng tiền cho những tổ chức này là cũng giống như làm việc Đại Pháp, và thật sự là có rất nhiều đệ tử đã gửi tiền để ủng hộ.

Sư phụ nói rõ vào năm 1997,
Thử nghĩ xem: thậm chí người tự tuyên bố rằng ông ta thoát thai từ loài khỉ lại được coi trọng đến thế. Vậy mà với Đại Pháp lớn của vũ trụ, quý vị lại ngại ngùng thể hiện vị trí của nó—quả là nỗi thẹn của loài người.” (“Môi trường”, Tinh tấn Yếu chỉ)

Một số đệ tử tranh luận rằng rất nhiều người không dám công nhận sự thật về Pháp Luân Công một cách trực tiếp từ các đệ tử và sợ không dám ủng hộ Pháp Luân Công. Nếu chúng ta hoạt động dưới những tổ chức của người thường, thì chúng ta mới có thể nhận được sự chấp nhận của họ và ủng hộ chúng ta một cách gián tiếp. Rồi thì chúng ta dễ dàng phổ biến Đại Pháp trong xã hội hoặc trong học đường. Tuy nhiên, hỡi các đệ tử, các bạn có bao giờ nghĩ về tiêu chuẩn mà Đại Pháp dùng để cứu độ thế nhân? Đại Pháp chỉ xem trọng tâm của con người, và tiêu chuẩn của Sư Phụ để cứu độ con người không phải là điều quyết định bởi quan niệm thế gian này.

Mọi người hãy suy nghĩ về điều này: nếu con người ngay tại môi trường yên ổn tại hải ngoại sợ không dám nhìn sự thật về Pháp Luân Công và sợ không chọn sự thật về Pháp Luân Công, thì tương lai của họ sẽ ra sao? Nếu con nguời chỉ dám nghe vào tổ chức của người thường thay vì Pháp Luân Công, đây có phải là sự hiểu biết đúng về sự thật không? Là những đệ tử, chúng ta phải nên cố gắng gỡ đi những khúc mắc trong tâm, mà đó chính là ý nghĩa của thật sự trân quý sinh mệnh của họ.

Còn có nhiều đệ tử thắc mắc tại sao chúng ta không thể mạnh như những nhóm tôn giáo hay các tu viện. Nếu chúng ta nhìn bằng chính niệm, chúng ta có nên thắc mắc như thế không? Chúng ta phải nhớ rằng Sư Phụ không phải dẫn chúng ta đi xin tiền hay kiếm chức vụ tại thế gian. Pháp Luân Đại Pháp xem trọng tâm con người. Chỉ khi nào tâm trí của một người ngay chính thì họ mới được cứu. Không cần biết là bao nhiều tiền hay quyền lực một tôn giáo có, nó không phải là để cứu độ con người, nhưng còn làm con người lầm lạc. Sự thật không bao giờ thay đổi chỉ vì con người tạm thời không hiểu hay không chấp nhận. Đệ tử Đại Pháp không nên tìm phương cách của người thường chỉ vì việc giảng rõ sự thật của họ gặp khó khăn. Một số đệ tử dễ bị lung lạc bởi quan niệm người thường và họ nên bình tâm học kỹ Pháp. Những con người có thiên duyên với Đại Pháp và thật sự hiểu về tu luyện và tu luyện thời Chính Pháp thì không nên bị lay động.

Những ai tìm cách và nhận tiền cống hiến của các đệ tử dưới mọi hình thức thì sẽ gặp nguy hiểm, vì đó là điều tuyệt đối đệ tử Đại Pháp không nên làm. Đối với những ai hiến tiền cho các tổ chức đó, nó cũng là sự biểu hiện về sự không hiểu rõ nguyên lý của Đại Pháp. Vì thế chúng tôi trân trọng có ý rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp đã hiến tiền cho tổ chức đó nên tìm cách lấy lại tiền. Nếu không lấy lại được, thì họ nên báo cáo với Hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan càng sớm càng tốt.

Đi đúng con đường tu luyện của mình không có nghĩa là tách xa với Đại Pháp. Bất cứ sự tách rời nào đều không phải là tu luyện. Trong thời Chính Pháp, mọi người đều chọn cho mình một tương lai. Mọi việc mà chúng ta làm, chúng ta tự chọn mình là đệ tử Đại Pháp hay người thường. Mọi sự chọn lựa đều có kết quả của nó. Chỉ có cách luôn luôn nâng cao sự giác ngộ trong Pháp chúng ta mới có thể tránh khỏi mê lầm của thế gian và đi đúng con đường tu luyện, và chúng ta mới có thể gánh vác trách nhiệm cho chính chúng ta và chúng sinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/18/199223.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/4/25/106797.html
Đăng ngày 2-5-2009; Bản dịch có thể được sửa chữa cho đúng với nguyên bản

Share