[MINH HUỆ 12-07-2014] Ngày 7 tháng 7 năm 2014, thị trưởng Bill Hennessy của thành phố O’Fallon, bang Missouri đã ký một bản tuyên bố lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tội ác chống lại loài người này đã khiến ngài thị trưởng cùng Hội đồng thành phố phải hành động trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Bản tuyên bố có đoạn viết:

“Xét thấy, Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc, dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã thu hút hàng triệu người thuộc mọi lứa tuổi và tầng lớp ở hơn 100 nước trên thế giới; và

Xét thấy, các học viên Pháp Luân Công tu luyện những phẩm chất đạo đức cao thượng một cách ôn hòa và đã trải nghiệm những lợi ích về sức khỏe nhưng lại bị bức hại dã man ở Trung Quốc từ năm 1999.”

Bản tuyên bố còn đề cập đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công: “Một cuộc điều tra độc lập đã được Ngài David Kilgour – cựu Nghị sĩ Quốc hội Canada và luật sư nhân quyền David Matas tiến hành. Vào ngày 6 tháng 7 họ kết luận rằng ‘đã và đang xảy ra việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công.’”

Ngài Thị trưởng cùng các thành viên Hội đồng thành phố O’Fallon đã hành động để nâng cao nhận thức nhằm chấm dứt tội ác khủng khiếp này. Họ đã “Kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những người bị cưỡng ép hiến tạng ở Trung Quốc.”

Bản tuyên bố này đã được đóng dấu của thành phố O’Fallon, bang Missouri vào ngày 7 tháng 7 năm 2014.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/12/美国密苏里州奥法隆市谴责中共活摘器官-294605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/13/2029.html

Đăng ngày 06-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share