Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Canada

[MINH HUỆ 05-05-2014] Ngày 04 tháng 05 năm 2014, ông Peter Julian, nghị sỹ của Nghị viện Canada, đã viết một bức thư gửi tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương để chúc mừng các học viên cùng những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng.

Trong thư, ông Julian đã ca ngợi tinh thần của các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Sự dũng cảm và lòng can đảm của các bạn đã được chứng minh [qua những khó khăn tưởng chừng như] không thể vượt qua được, và khi đối mặt với nghịch cảnh, các bạn đã không hề dao động đức tin hay tinh thần vì nhân quyền của mình.”

Ông đã kết thúc bức thư bằng cách chúc các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp tận hưởng những điều tốt lành trong dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2014.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/5/加国会议员朱利安祝贺法轮大法弘传二十二周年-290462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/6/484.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share