[MINH HUỆ 11-06-2014] Các thành phố Noblesville và Crown Point, Indiana đã công bố tháng 05 năm 2014 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp“.

Công bố của Noblesville ghi nhận những đóng góp của các học viên cho cộng đồng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Hoa Kỳ đã cống hiến vô số giờ đồng hồ cho cộng đồng của họ bằng việc mở các lớp thiền định miễn phí, cung cấp các văn hóa phẩm Trung Hoa như âm nhạc và múa, và tham gia các sự kiện địa phương”.

“Họ cũng đang tích cực làm việc để mang lại một giải pháp hòa bình cho cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và cải thiện tương lai của quốc gia đông dân nhất thế giới này”.

Thị trưởng John Ditslear của Noblesville kêu gọi tất cả người dân trong thành phố vinh danh Chân, Thiện, Nhẫn.

Công bố của thành phố Noblesville

Thị trưởng David D. F. Uran của Crown Point đã khen ngợi ảnh hưởng tích cực đối với cả tâm lẫn thân của môn tu luyện và công bố tháng 05 năm 2014 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/11/美国印第安纳州两城市褒奖法轮大法-293333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/14/1641.html

Đăng ngày 22-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share