[MINH HUỆ 24-04-2014] Nghị sỹ cấp cao bà Kerry-Lynne D. Findlay, một đại diện từ khu vực Đông Delta-Richmond, gần đây đã viết một bức thư chúc mừng gửi Pháp Luân Đại Pháp Học hội.

Thư chúc mừng từ nghị sỹ Kerry-Lynne D. Findlay

Trong thư, nghị sỹ Findlay tuyên bố: “Thay mặt cho người dân ở Đông Delta-Richmond, tôi hân hạnh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Pháp Luân Đại Pháp Học hội và tất cả các học viên Canada nhân lễ kỉ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng trong tháng 05 năm 2014.

“Pháp Luân Đại Pháp, với hơn 100 triệu học viên trên khắp thế giới, nhấn mạnh những nguyên lý của Chân, Thiện và Nhẫn trong cuộc sống của mỗi học viên. Bao gồm năm bộ công pháp nhẹ nhàng, tĩnh lặng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cố gắng để đạt được một thân thể khỏe mạnh và sự giác ngộ tâm linh.

“Tôi rất vui mừng được gửi những lời chúc mừng của cá nhân và những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các học viên, những người ủng hộ, gia đình và bạn bè, những người ủng hộ cho Pháp Luân Đại Pháp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/24/加拿大国会成员芬德利祝贺法轮大法弘传二十二周年-290463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/26/355.html

Đăng ngày 28-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share