Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ, Từ Tinh

[MINH HUỆ 02-6-2014] Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 22 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, thượng nghị sỹ bang Michigan, ông Jim Marleau đã gửi thư ghi nhận “kinh nghiệm quý báu và độc đáo” mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho cộng đồng mình.

Ông Marleau đã viết cụ thể rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đóng góp cho bang và cộng đồng thông qua việc chia sẻ những triết lý đạo đức hòa ái của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/2/密西根州参议员颁发感谢信赞扬法轮功-292911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/4/1501.html

Đăng ngày 11-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share