[MINH HUỆ 13-06-2014] Thị trưởng thành phố Rochester, bang Minnesota, ông Ardell F. Brede đã tuyên bố tuần 11 tháng 05 năm 2014 là “Tuần Lễ Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân Thiện Nhẫn” trong thành phố Rochester.

Thành phố Rochester

Tuyên bố

Xét rằng, thành phố Rochester ở Minnesota đã tham dự lễ kỷ niệm cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05, và

Xét rằng, kể từ khi Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giới thiệu môn tu luyện vào tháng 05 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cho hàng trăm triệu người trên toàn thế giới cải thiện sức khoẻ và tiêu chuẩn đạo đức, cũng như làm sâu sắc thêm hiểu biết của họ về cuộc sống, con người và vũ trụ; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp dựa trên các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, và

Xét rằng, hiện nay Pháp Luân Đại Pháp được người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội trên hơn 100 quốc gia tự do thực hành, và hàng triệu người đã được hưởng lợi cả về tâm lẫn thân từ môn tu luyện, và

Xét rằng, trong năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu một chiến dịch tuyên truyền và đàn áp bất hợp pháp để tiêu diệt môn tu luyện, và

Xét rằng, kể từ khi chiến dịch này được phát động, đã có hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ bất hợp pháp, bị tẩy não, bị kết án vào các trại lao động cưỡng bức, bị cầm tù, bị tra tấn, và bị giết hại vì niềm tin của họ; và

Xét rằng, việc kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng đẫm máu từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và cuộc đàn áp vô nhân đạo lên các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô cùng cấp bách; và

Xét rằng, cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một cuộc tấn công vào nhân quyền cơ bản và không thể dung thứ ở bất cứ đâu trên thế giới.

Vì vậy bây giờ: Tôi, Ardell F. Brede, thị trưởng thành phố Rochester xin được công bố tuần 11 tháng 05 năm 2013, là

Tuần Lễ Pháp Luân Đại Pháp Tôn Vinh Chân Thiện Nhẫn

ở thành phố Rochester

Để làm bằng chứng, tôi ký tên dưới đây và đóng con dấu của thành phố Rochester vào ngày 11 tháng 05 năm 2014.

Ardell F. Brede,

Thị trưởng

Thành phố Rochester,

Minnesota


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/13/明尼苏达州罗切斯特市褒奖世界法轮大法日-293426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/15/1656.html

Đăng ngày 22-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share