[MINH HUỆ 11-05-2014]Ngày 13 tháng 05 năm 2014 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 15 và kỷ niệm 22 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp này, thành phố Wildwood và St. Charles Missouri, Mỹ, đã tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 05 năm 2014 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân Thiện Nhẫn ở thành phố của mình.

Thành phố Wildwood tuyên bố công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp

WILDWOOD 
Tuyên Bố

Xét rằng, thành phố Wildwood tham gia cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 05 năm 2014; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tinh thần hoà ái bắt nguồn từ văn hoá truyền thống Trung Hoa, gồm năm bài tập nhẹ nhàng, có cả thiền định, và một triết lý đạo đức tập trung vào các giá trị của Chân Thiện Nhẫn; và

Xét rằng, ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu pháp môn này vào tháng 05 năm 1992; và

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp có dấu hiệu giảm căng thẳng, cải thiện sức khoẻ và phát triển tâm linh; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp được nhiều công dân chuyên nghiệp thuộc mọi lứa tuổi ở Missouri và nhiều bang khác ở Mỹ thực hành theo; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua mọi ranh giới văn hoá và chủng tộc và góp phần vào ước mơ của cả thế giới về một xã hội hoà ái, khoan dung và từ bi hơn; và

DO ĐÓ, GIỜ ĐÂY, TÔI, TIMOTHY WOERTHER, THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ WILDWOOD, thay mặt cho Hội Đồng Thành Phố, công bố ngày 13 tháng 05 năm 2014 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Tôn Vinh Chân-Thiện-Nhẫn” TẠI THÀNH PHỐ WILDWOOD

Ký ngày 09 tháng 05, năm 2014,

Thị trưởng, Timothy Woerther

Thành phố St. Charles tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Thành phố St. Charles, Missouri

Tuyên bố

Xét rằng, thành phố St. Charles tham gia cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 05 năm 2014; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tinh thần, hoà ái bắt nguồn từ văn hoá truyền thống Trung Quốc, gồm năm bài tập nhẹ nhàng, có cả thiền định, và một triết lý đạo đức tập trung vào các giá trị của Chân Thiện Nhẫn; và

Xét rằng, ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu pháp môn này vào tháng 05 năm 1992; và

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri có dấu hiệu giảm căng thẳng, cải thiện sức khoẻ và phát triển tâm linh; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp được nhiều công dân chuyên nghiệp thuộc mọi lứa tuổi ở Missouri thực hành theo; và

Xét rằng, vượt qua mọi ranh giới văn hoá và chủng tộc và góp phần vào ước mơ của cả thế giới về một xã hội hoà ái, khoan dung và từ bi hơn; và

Do đó, giờ đây, tôi, Sally A. Faith, Thị trưởng thành phố St. Charles, Missouri, công bố ngày 13 tháng 05 năm 2014 là ngày “Pháp Luân Đại Pháp Tôn Vinh Chân-Thiện-Nhẫn” ở thành phố St. Charles; và

Để làm bằng chứng, tôi ký tên dưới đây và đóng con dấu của thành phố St. Charles, Missouri, ngày 13 tháng 05 năm 2014.

Sally A. Faith

Thị trưởng

Thành phố St. Charles


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/11/美国密苏里州维尔德伍德市和圣查尔斯市褒奖法轮大法-291741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/15/1160.html

Đăng ngày 21-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share