[MINH HUỆ 10-05-2014] Bảy thành phố trong khu vực Greater Dallas-Fort Worth của Texas, Hoa Kỳ gần đây đã phát hành các công bố ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng của họ, để ghi nhận những ảnh hưởng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp đối với sức khỏe tinh thần và thể chất, cũng như nỗ lực của các học viên trong việc giúp người dân địa phương tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp bằng cách tổ chức những cuộc hội thảo miễn phí từ năm 1996.

Các học viên ở vùng Greater Dallas-Ft. Worth đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại công viên Russell Creek ở Plano vào ngày 10 tháng 05 năm 2014. Thị trấn Addison và thành phố Plano cũng tuyên bố từ ngày 10 đến 16 tháng 05 là “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp”.

Ngày 13 tháng 05 năm 2014 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 15 và 22 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại công viên Russell Creek ở Plano vào ngày 10 tháng 05 năm 2014. Họ cũng chúc mừng sinh nhật ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp.

Bên cạnh việc công nhận nỗ lực của các học viên địa phương trong việc chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp cho người dân trong các sự kiện cộng đồng khác nhau, những bản công bố cấp thành phố cũng ca ngợi tinh thần của Chân- Thiện- Nhẫn.

“Lòng dũng cảm và quyết tâm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để đứng lên vì Chân- Thiện- Nhẫn trong khi đối mặt với cuộc bức hại nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và sự quý báu của phẩm giá con người”.

Bảy thành phố này bao gồm Addison, Allen, Arlington, Bedford, Frisco, Plano, và Southlake.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/10/美国德州七城市市长宣布法轮大法日-291706.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/13/941.html

Đăng ngày 21-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share