[MINH HUỆ 11 – 05 – 2014] Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 22 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, Thủ tướng Canada là Stephen Harper và các đại biểu Quốc hội đã viết thư chúc mừng gửi đến Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canada.

Ông Harper viết trong thư: “Hàng triệu người trên khắp thế giới đã được hưởng lợi từ những giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp. Bằng việc thúc đẩy các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn, môn tu luyện đã được người dân Canada đón nhận. Tôi xin tuyên dương Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì đã chia sẻ môn tu luyện này với người dân Canada.

Dưới đây là ba lá thư từ các đại biểu Quốc hội Canada.

1. Pháp Luân Đại Pháp đem lại giá trị to lớn cho các cộng đồng của chúng ta ở Canada

Kevin Lamoureux, MP

Winnipeg North

Ngày 06 tháng 05 năm 2014

Hôm nay, nhân dịp lễ kỷ niệm 22 năm của Pháp Luân Đại Pháp, tôi xin sát cánh cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, đặc biệt là với những học viên ở các khu vực đang bị bức hại vì đức tin và giá trị của họ. Chúng ta phải cùng nhau đảm bảo rằng nhân quyền cơ bản của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang được duy trì. Việc thúc đẩy Chân, Thiện, và Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đem lại giá trị to lớn cho các cộng đồng của chúng ta ở Canada.

Trân trọng

Kevin Lamoureux, MP

Winnipeg North

2. Chân, Thiện và Nhẫn thể hiện sự cống hiến vững chắc của các bạn cho một xã hội tự do và công bằng

Thư chúc mừng nhân danh Đại biểu Quốc hội Lawrence Toet của Elmwood-Transcona

Lễ kỷ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

Tôi rất vinh hạnh được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canada nhân dịp các bạn tổ chức kỷ niệm 22 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Tôi muốn nhân cơ hội này để tuyên dương các bạn vì những cam kết không ngừng cho sự phát triển của lịch sử và nền di sản phong phú của quốc gia chúng ta.

Các học viên Pháp Luân Công có thể tự hào vì những đóng góp không ngừng của họ cho xã hội chúng ta. Những nguyên lý chỉ đạo Chân, Thiện, và Nhẫn, nền tảng của Pháp Luân Đại Pháp, thể hiện sự cống hiến vững chắc cho một xã hội tự do và công bằng.

Là người Canada, chúng ta được tự do kỷ niệm sự đa dạng của chúng ta mà không sợ bị bức hại hay đàn áp. Tất cả chúng ta có thể tự hào vì được sống trong một quốc gia yêu mến tính đa dạng của người dân và khuyến khích việc thúc đẩy các quan điểm và truyền thống khác nhau.

Tôi xin được cảm ơn các bạn vì những đóng góp quý giá của các bạn cho các cộng đồng của chúng ta và tôi muốn gửi những lời chúc mừng chân thành đến Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp quan trọng này.

Trân trọng,

Lawrence Toet, M.P.

Elmwood- Transcona

3. Chúng tôi xin tuyên dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tu luyện và thúc đẩy Chân, Thiện và Nhẫn

Lời chúc mừng từ đại biểu Quốc hội David Anderson của Cypress Hills – Grasslands

Một năm trước, Hạ viện đã nhất trí thông qua Kiến nghị 382, khẳng định tầm quan trọng của tự do tôn giáo là một nhân quyền cơ bản phổ quát.

Hôm nay, khi Pháp Luân Đại Pháp đang chào mừng kỷ niệm 22 năm hồng truyền, chúng ta tưởng nhớ đến những người đã phải chịu đựng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của nhà nước Trung Quốc. Việc đó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo tại quê hương của mình và trên toàn thế giới.

Chúng tôi xin tuyên dương các thành viên của Pháp Luân Đại Pháp, những người đang tiếp tục tu luyện và thúc đẩy các giá trị căn bản Chân, Thiện và Nhẫn.

Trân trọng,

David Anderson,MP

Cypress Hills – Grasslands


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/11/加拿大总理和多位议员祝贺法轮大法弘传二十二周年-291733.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/12/786.html

Đăng ngày 21-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share