Bài của một bạn tu tại Trung quốc

[Minh Huệ] Gần đây tôi được đổi đi làm nơi một thành phố khác. Tôi liên lạc với một bạn học cũ thời tiểu học. Khi tôi bắt đầu làm sáng tỏ sự thật với anh ta, tôi khám phá ra rằng anh ta đã hiểu nhiều về cuộc khủng bố, và còn có nhiều tin tức từ nội bộ hơn tôi vì anh của anh ta làm việc cho Phòng Công An.

Anh ta cho tôi biết nhiều tin tức mà ít được dân chúng biết. Khi tôi đọc những bài viết gần đây của các bạn tu ở ngọai quốc đã phơi bày các tội trạng của các viên chức từ Phòng Công An đối với họ, tôi cảm thấy cần phải viết xuống những điều mà tôi được biết để phơi bày sự khủng bố Pháp Luân Đại Pháp và các bạn tu bởi Phòng Công An Trung quốc.

Thông thường khi các bạn tu ngoại quốc bị bắt, họ được thả ra nhanh chóng vì, đứng về mặt chánh trị, không thể chấp nhận họ bị bắt lâu với thông hành ngoại quốc của họ. Có hai trường hợp điển hình mà các bạn tu ở ngoại quốc được kinh qua. Những ai có đức tin vững chắc nơi Sư phụ thì họ thường bị trục xuất vì Phòng Công An cũng hiểu được rằng nếu họ cầm tù sai những công dân của xứ khác thì điều duy nhất gặt hái được sẽ là một tin truyền đi không hay trên toàn thế giới. Và những người còn chấp trước vào sự sợ hãi. Vì họ sống ở ngoại quốc, họ có thể không biết được tầm mức của sự khủng bố tại Trung quốc. Bị hăm dọa nặng nề, chính họ bị khủng bố tàn bạo, họ có thể bị mất chính niệm do vì những chấp trước nơi tình cảm và quyền lợi vật chất mà họ không buông bỏ được. Sau khi bị các người công an hết người này đến người kia tra vấn bất tận và tẩy nảo họ không ngừng, họ không những chỉ viết tờ ‘Hối thư’ và ‘bào chứng’, mà còn kể ra mọi điều họ biết được ở ngọai quốc. Có người còn tiếp tục cho tin tức sau khi họ trở về xứ của họ. Có hai lý do khiến họ làm như vậy. Một là vì thân nhân hoặc lợi lộc từ các tài sản của họ tại Trung quốc bị đe dọa. Lý do kia là vì, để buộc làm việc cho Phòng Công an, các công an đe dọa đem phơi bày những tài liệu mà họ đã ký vào và những tin tức mà họ đã cung cấp cho các công an dưới sự cưỡng ép.

Các bạn tu tại Trung quốc phải đối diện một tình trạng khó khăn hơn. Công an trên khắp Trung quốc đã nhận được tin tức rất chi tiết về những bạn tu Pháp Luân Đại Pháp mỗi địa phương. Điện thọai của một số người đã bị nghe lóm trong một thời gian dài cung cấp nên một tài liệu ghi lại những số điện thoại mà bạn tu này đã gọi đi từ nhiều năm qua và nhiều tin tức mà họ dùng để nhằm khủng bố càng hữu hiệu hơn. Họ biết ai đã liên lạc với ai, gặp nhau nơi nào, v.v Họ theo dõi các điện thoại cầm tay của các bạn tu, pagét, và điện thoại trong một thời gian dài và thu thập những chi tiết đó khi các bạn tu trao đỗi tin tức với nhau. Họ cũng có thể đọc được các điều mà các bạn tu tìm (browse) trên mạn lưới qua cáp hoặc điện thoại. Nếu các bạn tu không để ý việc an ninh, tà ác có thể lợi dụng chỗ hở này.

Nhiều bạn tu cảm thấy khá an toàn. Một số đã bị mật thám theo dõi trong một thời gian dài mà không bị bắt. Nhưng chúng ta không nên bất cẩn. Có khi họ chọn theo dõi một người tu, họ có thể theo dõi chư vị trong nữa năm hoặc lâu hơn hầu có được nhiều tin tức về những người tu khác. Họ đã luôn làm như vậy.

Điều bỉ ổi nhất mà Văn phòng Công an làm là tra vấn ngày đêm những bạn tu đã bị bắt cóc, lợi dụng những người mà không buông bỏ chấp trước của họ. Họ không những đạt được những tin tức mà họ muốn, nhưng cũng buộc một số bạn tu hành động như là người của họ và thâu thập những tin tức giữa những bạn tu về những điều như là các nơi sản xuất tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Thường thường, rất dễ phân biệt những người mà đã phản bội đức tin của họ sau khi bị tẩy não trong tù, trại cưỡng bách lao động hoặc trung tâm cầm cố, vì tất cả những gì họ nói đều đầy đẫy dối trá, và các bạn tu không nói cho họ biết điều gì cần thiết. Nhưng những người mà đã được điêu luyện thì khó mà nhận ra được. Họ đọc các sách và nói ra những điều nghe như là đúng trong khi tiếp xúc với các bạn tu, để đánh lạc hướng họ. Những con người đồi bại làm hại Đại Pháp này không thể thật sự hiễu Đại Pháp hoặc các người tu ở bất cứ cấp bực nào, và họ có thể bị lòi màu sắc thật của họ.

Những người khó nhận ra nhất là những người đã bị tẩy não. Mọi người chung quanh họ đều biết họ học Đại Pháp và luyện Đại Pháp, vậy khi họ trở lại làm hại từ bên trong, rất khó mà nói. Một số trong họ có thể làm điều đó dưới sự bắt buộc và không tự nguyện, phần đông là vì họ không thể buông bỏ những chấp trước của họ về sự sống chết. Những người khác thì đi theo chỉ thị của tà ác một cách tự nguyện. Làm sao chúng ta phân biệt được họ? Không nên đo lường một con người qua thời gian lâu mau mà họ học Đại Pháp hoặc sự kính nể mà họ đạt được giữa các bạn tu. Để đo lường một người tốt hay xấu là tùy nơi tâm tính của họ, và họ hấp thụ Đại Pháp được đến đâu. Những người bị tà ác lợi dụng và làm hại Đại Pháp họ chắc chắn rất xa Đại Pháp. Pháp đã thâu nhỏ trong tâm hồn họ. Chúng ta cần phải thận trọng đối với những người mà không học Pháp một thời gian lâu, mà không nói với khía cạnh của Pháp, mà làm những điều mà không dựa trên Pháp, và rất hăng hái họat động và đi đến nhiều nơi, hỏi han về những nơi sản xuất ra tài liệu làm sáng tỏ sự thật.

Nghe nói rằng có hằng ngàn nhân viên và dọ thám viên đã được gữi đi Bắc Mỹ để thu thập tin tức về Pháp Luân Công, nói chi những người ở Trung quốc. Họ tìm biết về những thân nhân và bạn bè của những bạn tu ở ngoại quốc, và hăm dọa sự an ninh cá nhân của họ hoặc gạt họ với những lợi lộc vật chất để khuyến dụ những bạn tu ngoại quốc đi trở về Trung quốc để bị bắt. Những người đã bị tẩy não và chuyển hóa cũng được dùng để lừa đão những bạn tu ở ngoại quốc đi về. Họ có đầy đủ nhân lực, máy móc và tài chánh cung cấp bỡi Giang trạch Dân để làm những điều này. Họ sử dụng những máy móc tối tân nhất để theo dõi các bạn tu Đại Pháp. Tà ác không thể bắt những bạn tu mà hành động và suy nghĩ với Chính niệm, nhưng họ có thể nghe lóm điện thọai của họ và làm hại qua sự phơi bày.

Có những người làm ‘bán thời gian’. Phòng 610 thu nhận những người này qua ‘truyền miệng’ giữa bạn bè và thân nhân, vì vậy nó không được biết đến nhiều. Những người này cung cấp tin tức về những người tu Pháp Luân Công quanh họ và nhận được tiền công dựa trên giá trị của cái tin tức của họ. Những người này vắng lặng trong xã hội, có thể không tỏ vẻ gì đối với Pháp Luân Công, và không thể phân biệt được họ từ bề ngoài của họ.

Khi các bạn tu ở ngoại quốc viết bài về sự đàn áp mà họ đã kinh qua, họ cảm thấy rất ngạc nhiên và không biết vì sao tà ác biết được nhiều điều về họ như vậy. Mục đích của tôi khi viết bài này là để phơi bày những kỷ thuật mà tà ác sử dụng hơn là nói chúng mạnh như thế nào. Khi cái trường của chúng ta chánh, tà ác không dám bước vào, nhưng bạn tu nào mà không thể buông bỏ chấp trước của họ có thể kinh qua sự khủng bố, mà làm hại Đại Pháp. Vậy, trong thời gian cuối cùng chứng thực Đại Pháp, chúng ta cần làm tốt ba điều mà Sư phụ đòi hỏi nơi chúng ta. Chúng ta cần phải chú ý vấn đề an ninh trong khi học Pháp, phát chính niệm và làm sáng tỏ sự thật. Để trách nhiệm đối với Pháp, chúng ta không nên để cho tà ác lợi dụng được sự bất cẩn và chấp trước của chúng ta.

Nhiều người bên trong Phòng Công an biết một số sự thật về Đại Pháp, nhưng không biết được tình hình chung của Đại Pháp. Họ hành động như những dụng cụ để khủng bố Đại Pháp dưới sự lạm dụng quyền lực của họ Giang. Sự kiện mà các thám viên công an sử dụng tòan năng lực những máy móc tân tiến nhất trong việc khủng bố Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp cho thấy rằng Giang đang trong thời kỳ hấp hối của y. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn tu khắp nơi trên Trung quốc nên phơi bày lên mạng lưới Internet những số điện thoại của những thám tử công an và số địện thoại của những nhân viên văn phòng làm việc trong Phòng Công an. Chúng tôi cũng hy vọng rằng các bạn tu nơi ngoại quốc sẽ gọi điện thọai cho những người này và phơi bày những điều tà ác mà họ đã làm nơi vùng địa phương của họ. Chung sức nhau chúng ta có thể tiêu trừ sự khủng bố Đại Pháp tàn độc của Phòng Công an.

Một số người từ Phòng Công an đã biết sự thật và không còn đi theo mệnh lệnh của Giang nữa. Giá như mọi người trong Phòng Công an đều biết sự thật, họ đã không tự dối nữa hoặc làm hại thêm nữa. Họ đang chịu trách nhiệm nhiều điều đã làm trên các bạn tu ngoại quốc, kể cả theo dõi, can nhiễu, và thu thập những tin tức cá nhân. Họ có vai trò trong nhiều trường hợp khủng bố tại Trung quốc. Tôi đề nghị chúng ta thâu thập những tin tức về nhân viên của Phòng Công an và phơi bày những tội lổi của họ. Tôi dề nghị các bạn tu trong và ngòai nước Trung quốc cùng làm việc chung nhau để bóp nghẹt tà ác bằng Chính Niệm của chúng ta.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/1/4/64041.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/1/10/43974.html.

Dịch ngày 30-1-2004; đăng ngày 2-2-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share