Bài của Bách Chí

[Minh Huệ] Thể theo một báo cáo của “Thời báo Trung quốc” đăng ngày 11 tháng 9 về biến cố do thám của Văn phòng Điều tra Bắc phận, điều tra viên Lệ Khai Bình bị liên lụy trong việc thâu thập dữ kiện từ những báo cáo đặc biệt của Pháp Luân Công và chuyển chúng đến một thương gia Đài Loan tại Trung quốc. Trần Định Nam, trưởng phòng luật pháp, đã mau chóng nêu danh Lệ Khai Bình vì hai hành vi bất hảo chánh và sa thải y ra khỏi trách vụ. Ông cũng gửi Lệ Khai Bình cho phòng luật pháp như một người bị tình nghi tiết lộ bí mật không liên quan đến an ninh quốc gia. Một âm mưu làm nguy hại đến thanh danh, tự do và an ninh của 100, 000 người tu Pháp Luân Công tại Đài Loan đã được chận đứng kịp thời. Ông trưởng Trần của phòng luật pháp đã lấy những biện pháp thích ứng để bảo vệ an ninh của Đài Loan và quyền lợi của nhân dân nơi đây. Tôi hoan nghinh những cố gắng của ông ta.

Ngày 20 tháng 7, 1999, chế độ hiện hành Trung quốc đã phát động một cuộc khủng bố đại qui mô chống hơn 100 triệu người tu Pháp Luân Công tại Trung quốc. Những phương tiện vô cùng tàn nhẫn đã được sử dụng đến. Nhiều người tu bị đánh đến bị thương, đánh đến chết, hoặc trở thành tàn phế. Gia đình bị chia cách. Những người đó bị cách đi mọi thứ nói về danh giá và những tài sản vật chất chỉ vì họ tu tập “Chân-thiện-Nhẫn”. Nhưng ở Trung quốc phần đông dân chúng vẫn còn bị lừa gạt bởi tuyên truyền của chánh phủ và họ không biết sự thật về sự khủng bố Pháp Luân Công.

Trái lại, trong ba năm qua, Pháp Luân Công vững mạnh thêm ở bên ngoài Trung quốc, và ngay bây giờ có hơn 60 quốc gia đang tập nó. Chỉ riêng Đài Loan thôi, số người tu tập đã lên từ 10, 000 đến hơn 100, 000 người. Pháp Luân Công dạy làm người tốt và tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn”. Nhiều người tu đã được lợi ích cả về mặt thể chất và tinh thần, và họ tự động giúp nhiều người hơn nữa tập luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công không chạy theo danh vọng hoặc tài lợi và không dính dáng với chánh trị. Không có hình thức một tổ chức, Pháp Luân Công đã truyền rộng chỉ bằng lời từ miệng đến tai. Các sự kiện đã chứng minh rằng Pháp Luân Công đã có thể truyền bá một cách lành mạnh tại Đài Loan và các xã hội dân chủ rộng mở khác, và nó đem lại lợi ích cho những người tu tập nó. Đồng thời, nó cũng tỏ rõ sự vô lý và thiếu lương tâm đi liền với cuộc khủng bố này của chế độ Trung quốc.

Mặt khác, sự bức hại điều khiển bởi kẻ độc tài Giang trạch Dân đã lan truyền đến quốc ngoại. Chúng không ngừng sử dụng kênh ngoại giao và do thám cá nhân để bức hại và khủng bố người tu Pháp Luân Công ở ngoài Trung quốc. Mục đích làm như vậy không ngoài sự cố bao che những sự tàn ác và cai trị độc tài của họ bị phơi bày. Họ đang cố gắng để giữ những lừa dối trắng trợn của họ tại Trung quốc, một nơi không có tự do báo chí.

Lấy Hồng Kông làm một ví dụ, những người tu Pháp Luân Công không những bị từ chối không cho vào xứ, mà còn bị tố cáo một cách giả dối bởi cảnh sát. Không có công lý trong vụ xử kiện. Đó chứng minh rằng dưới áp lực của chế độ Giang, tinh thần dân chủ và “cai trị bằng luật pháp” của chánh phủ Hồng Kông đang bị làm tiêu mòn. Những loại “tội trạng” giả dối như vậy và những sự khủng bố đủ loại đã đang hiện hữu không ngừng. Người dân Hông Kông phải cẩn thận và đừng đi theo gương của Trung quốc lục địa.

Nhiều người Đài Loan ủng hộ Pháp Luân Công. Tất cả những hoạt động của Pháp Luân Công là hợp pháp và cởi mở, và không có điều gì bí mật. Hơn nữa, nếu chúng ta có thể để cho tất cả dân chúng Trung quốc biết được tình hình thật của Pháp Luân Công tại Đài Loan thì là điều tuyệt diệu. Vấn đề là, chế độ Giang đã xem vấn đề này là tối mật và y điều khiển tất cả tin tức và báo chí. Y cả cản ngăn những tin tức truyền đi trên mạn lưới, như vậy phần đông dân chúng Trung quốc không có cách nào để biết rằng Pháp Luân Công đã được tiếp đón nồng hậu bởi các quốc gia trên khắp thế giới và những người tu tại Trung quốc đang bị lạm dụng và sát hại.

Sự thật, tại Đài Loan, ai cũng có thể đến những nơi tập công chung và tự nhìn thấy. Đó là cách trực tiếp nhất để hiểu biết về những người tu Pháp Luân Công. Không cần đoán hoặc tưởng tượng.

Như vậy tôi nghĩ rằng biến cố do thám này nhắc nhở chúng ta không bao giờ nên cho phép cuộc khủng bố chế độ Giang trên sự tự do tín ngưỡng truyền vào Đài Loan. An ninh và tự chủ (integrity), các điều tự do mà người dân Đài Loan đang được hưởng, cần phải được bảo vệ, và không một cá nhân hay một nhóm người mà thanh danh phải bị làm ô nhục bởi những lời dối trá trắng trợn.

Tôi hy vọng rằng dân chúng Đài loan sẽ suy nghĩ một cách hợp lý và chân chính, phán xét những sự kiện trực diện và không bị lừa dối bởi những phương trình độc ác và đáng cười.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/13/36503.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/9/23/26798.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 30-9-2002; đăng ngày 6-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share