Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Thẩm Dương

[MINH HUỆ 09-10-2014] Chuyện người Trung Quốc sợ “chính trị” đã trở nên nổi tiếng. “Chính trị không liên quan đến tôi” chính là thái độ “chính trị” đối với ĐCSTQ. Kỳ thực chính trị có liên quan đến mỗi người, bởi mỗi một công dân chỉ cần ra đời là đã được hưởng quyền chính trị, trừ khi là người bị tước bỏ quyền chính trị.

Đối với chế độ đảng độc tài của Trung Quốc Đại lục, đa số mọi người không biết rằng mình có quyền chính trị. Vậy quyền chính trị là gì? Nội dung của quyền chính trị bao gồm 4 phương diện: quyền bầu cử và được bầu cử; quyền tự do ngôn luận của công dân, xuất bản, tập hợp, tham gia tổ chức đoàn thể, du lịch, thị uy; quyền lợi đảm nhiệm chức vụ cơ quan nhà nước; quyền lợi đảm nhiệm lãnh đạo công ty quốc doanh, xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp và lãnh đạo đoàn thể nhân dân.

Quyền lợi chính trị của công dân là Hiến pháp ban cho, khi có người nói “Tôi không liên quan đến chính trị”, chính là đang vứt bỏ quyền lợi chính trị của mình. Chúng ta không phải tội phạm, sao lại vứt bỏ quyền lợi của mình? Khi sinh mệnh gặp nguy hiểm, con người có quyền được biết tình hình, cũng chính là quyền sinh mệnh. Học viên Pháp Luân Công biết rằng nhân loại sắp phải đối mặt với nguy hiểm, nói chân tướng này cho mọi người được biết, hành động đại thiện này, cũng là phù hợp với yêu cầu của Hiến pháp.

Pháp Luân Công truyền dạy “Chân – Thiện – Nhẫn”, là Đại Pháp tiêu chuẩn đạo đức cao dạy con người tu tâm hướng thiện. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công là hành vi vi phạm Hiến pháp. Nếu dùng pháp luật đo lường, sẽ có biết bao nhiêu phần tử ĐCSTQ bị xử tử hình? Ai sẽ là người chấp hành? “Người không trị thì Trời trị”, đây không chỉ là lời nói đầu môi, vết tích Thiên thượng sẽ trừng phạt ĐCSTQ sớm đã xuất hiện tại nhân gian. Hãy xem xem những quan chức vì bức hại Pháp Luân Công mà thất bại, họ đều là kẻ tra tấn tay nhuốm đầy máu tươi của học viên Pháp Luân Công.

Đừng nghĩ là chính trị không liên quan đến bạn, hãy mở to mắt nhìn rõ xem ĐCSTQ đang làm gì? Bạn có thể thoát khỏi đại kiếp nạn Trời diệt ĐCSTQ hay không, chỉ có chân tướng Pháp Luân Công mới có thể nói cho bạn biết điều đó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/9/政治与你有关-287426.html

Đăng ngày 20-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share