Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2013] Khi Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên mạng Internet dành cho đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc lần thứ 10 bắt đầu, hàng ngày tôi đều dành thời gian để đọc từng bài chia sẻ một.

Tôi nhớ khi đọc các bài chia sẻ ở Pháp hội lần trước, tôi đã thường xúc động đến phát khóc, nhưng lần đọc bài này thì khác. Chỉ có một suy nghĩ dâng lên từ tận đáy lòng: “Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Tác giả của các bài chia sẻ trong Pháp hội có đủ các giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, thời gian đắc Pháp – nhưng tất cả đều có chung một điểm đó là cùng tu luyện một Đại Pháp, có cùng một đại Sư phụ và có cùng một sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Sư phụ giảng:

“Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung.” (Vô trở, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch nghĩa:

“Trên con đường tu luyện tuy không giống nhau
Nhưng đều tu ở trong Đại Pháp.”

Mặc dù chỉ mới đọc hơn 30 bài chia sẻ, tôi cảm thấy như được truyền cảm hứng và được khuyến khích một cách mãnh liệt. Sự vô tư vô ngã, hoàn toàn vì an nguy của chúng sinh và luôn nghĩ cho người khác của các học viên đã cho thấy cảnh giới cao hơn của họ. Điều này chỉ có thể xảy ra khi được tu luyện chân chính trong Đại Pháp của vũ trụ.

Các bài viết truyền cảm

Chẳng hạn với bài chia sẻ có tựa đề “Các anh đang làm việc xấu mà không tự nhận ra”,” “Hình thành chỉnh thể trong tu luyện – Thăng hoa trong chỉnh thể“, “Tận dụng thời gian để cứu người từ bàn tay của cựu thế lực” đã xác thực và triển hiện cho chúng ta thấy rằng pháp lý của vũ trụ mới hoàn toàn là là vô tư, vị tha.

Nhiều đồng tu đã ở độ tuổi 80, 90 vẫn tuân theo các yêu cầu của Sư phụ để làm tốt ba việc. Một học viên 94 tuổi đã bước đi nhẹ nhàng trên đường phố chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh trong bài chia sẻ có tựa đề “Mơ ước cả đời tìm được chính Pháp của tôi đã trở thành hiện thực“.

Tôi cũng đã rất ấn tượng với bài viết có tiêu đề “Bước trên con đường dưới ánh mặt trời thiêu đốt” nói về sự khó khăn mà người học viên đã phải chịu đựng trong khi cứu độ chúng sinh, với ngôn từ, văn phong đơn giản nhưng rất sinh động, và cách mà người học viên miêu tả hoạt động tâm lý của mình là vô cùng chính xác, chi tiết. Thậm chí tôi gần như có cảm giác là người học viên từ bi đó đang đứng trước mặt mình vậy. Vậy mà mở đầu bài chia sẻ, đồng tu này viết “Tôi chỉ học hết tiểu học và không giỏi viết văn…” Những câu chuyện kỳ diệu như vậy chỉ có thể xảy ra với những đệ tử Đại Pháp chân tu.

Các học viên giúp tôi đề cao

Trường năng lượng của các học viên tham gia viết bài chia sẻ của Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội trên mạng Internet lần thứ 10 đã quét sạch tâm an dật tâm và tình trạng tu luyện thiếu tinh tấn của tôi, qua đó tôi đã tìm ra những thiếu sót của mình và từ trong Pháp lý nhất định sẽ đề cao hơn.

Tôi mong muốn được đọc nhiều bài chia sẻ hơn nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/16/第十届大陆弟子网上法会给我带来的震撼-282701.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/19/143737.html

Đăng ngày 03-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share